Xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM

Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM:

Thông thường các khái niệm được thể hiện bằng các hình oval hoặc hình tròn và các biến đo lường được thể hiện bằng hình vuông hoặc hình chữ nhật.

Để nhấn mạnh đến sự phân biệt các chỉ mục cho khái niệm nội sinh, các chỉ mục cho khái niệm ngoại sinh thường được kí hiệu như là các biến X; trong khi các chỉ mục cho khái niệm nội sinh được kí hiệu như là các biến Y.

Xem thêm:

Phân biệt khái niệm nội sinh, ngoại sinh tại: https://www.vietlod.com/mo-hinh-phuong-trinh-cau-truc

Các biến đo lường X và Y liên hệ với các khái niệm tương ứng bằng một mũi tên thẳng từ các khái niệm đến biến đo lường.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button