Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM

Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM: Thông thường các khái niệm được thể hiện bằng các hình oval hoặc hình tròn và các biến đo lường được thể hiện bằng hình vuông hoặc hình chữ nhật. Để nhấn mạnh đến sự phân biệt các chỉ mục cho khái niệm nội sinh, các chỉ mục cho khái niệm ngoại sinh thường được kí hiệu như là các biến X; trong khi các chỉ mục cho khái niệm nội sinh được kí hiệu như là các biến Y. Xem thêm: Phân biệt khái niệm nội sinh, ngoại sinh tại: https://www.vietlod.com/mo-hinh-phuong-trinh-cau-truc Các biến đo lường …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button