KTL nâng cao

Thực hành nghiên cứu sự kiện

Lệnh estudy

Hướng dẫn minh họa thực hiện câu lệnh estudy trong nghiên cứu sự kiện theo lý thuyết thống kê, từ việc ước tính của các lợi nhuận bất thường đến các kiểm định ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu sự kiện hông khó để nhận thấy sự ảnh hưởng của dịch bệnh Corona đến tăng trưởng kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng. Tuy nhiên, để phân tích đúng và đủ sự ảnh hưởng này cần thiết phải có một công cụ đánh giá phù hợp (có ý nghĩa). Sự kiện Coronal chỉ là một trường hợp cụ thể trong vô số các sự …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button