Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Phương pháp nhân tố Q

Câu lệnh qfactor

Lệnh qfactor yêu cầu một danh sách các biến, varlist (Q-sort) đưa vào để phân tích nhân tố. Câu lệnh qfactor sử dụng một trong số các kỹ thuật như phân tích nhân tố chính (principal factor), nhân tố chính lặp (iterated principal factor) và phân tích thành phần chính (principal component analysis) để trích nhân tố. Lệnh qfactor cũng áp dụng các phép xoay nhân tố khác nhau như varimax, quartimax, equamax, promax(#), oblimin(#)…. Lệnh qfactor tính toán các giá trị riêng, các hệ số tải của phép xoay và không xoay nhân tố cũng như các phương sai riêng và chung của phép trích... Bên cạnh đó câu lệnh qfactor còn cho phép xác định và phân tách các nhân tố lưỡng cực (bipolar factor), giúp việc phân tích phản ánh đầy đủ hơn với phản hồi thực tế.

Nội dung
Trong bài viết này, Vietlod sẽ giới thiệu qfactor, một lệnh mới cho phương pháp nhân tố Q. Phương pháp nhân tố Q là sự kết hợp của các kỹ thuật phân tích định tính và phân tích định lượng cho các nghiên cứu chủ quan (studying subjectivity). Thành phần định lượng của nó dựa trên phân tích nhân tố (factor analysis), thường được theo sau bởi một kỹ thuật xoay nhân tố (fator rotation technique).

Hiện tại, chỉ một số ít các chương trình tính toán thủ công với khả năng hạn chế hỗ trợ cho phương pháp nhân tố Q, và không chương trình nào như Stata, SPSS hoặc SAS hỗ trợ phân tích Q. Gói lệnh qfactor của Akhtar-Danesh (2018) trên Stata cung cấp một bộ tùy chọn hấp dẫn, bao gồm nhiều kỹ thuật trích nhân tố và phép xoay nhân tố khác nhau. Việc sử dụng lệnh qfactor được minh họa bằng cách sử dụng bộ dữ liệu của 40 người tham gia về nhận thức hợp thức hóa cần sa.

Giới thiệu phương pháp nhân tố Q
phương pháp nhân tố Q lần đầu tiên được giới thiệu bởi Stephenson (1935a; 1935b) dùng để xác định thái độ, nhận thức, sở thích và cảm xúc chung giữa một nhóm đối tượng. Tên gọi phương pháp nhân tố Q dựa trên một dạng của phân tích nhân tố trong đó các đối tượng là yếu tố được phân tích. Điều này trái ngược với phương pháp R, trong đó các biến là yếu tố được phân tích. Trong phương pháp nhân tố Q, các quan điểm chủ quan được thu thập và phân tích bằng cách sử dụng kết hợp các kỹ thuật định tính và định lượng (Akhtar-Danesh, Baumann và Cplyley 2008).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button