Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương pháp nhân tố Q

Câu lệnh qfactor

Lệnh qfactor yêu cầu một danh sách các biến, varlist (Q-sort) đưa vào để phân tích nhân tố Q. Câu lệnh qfactor sử dụng một trong số các kỹ thuật như phân tích nhân tố chính (principal factor), nhân tố chính lặp (iterated principal factor) và phân tích thành phần chính (principal component analysis) để trích nhân tố. Lệnh qfactor cũng áp dụng các phép xoay nhân tố khác nhau như varimax, quartimax, equamax, promax(#), oblimin(#)…. Lệnh qfactor tính toán các giá trị riêng, các hệ số tải của phép xoay và không xoay nhân tố cũng như các phương sai riêng và chung của phép trích… Bên …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button