Phân biệt khái niệm Reflective với khái niệm Formative

Các nhà nghiên cứu thường xác định các mối quan hệ cấu trúc giữa các khái niệm ẩn bằng cách liên hệ thống kê với sự thay đổi hiệp biến giữa các khái niệm ẩn với các biến quan sát. Điều này cho phép nhà nghiên cứu giả định rằng nếu sự thay đổi trong biến X có liên quan với sự thay đổi trong cấu trúc ẩn Y thì điều ngược lại, sự thay đổi trong X cũng có thể được phát hiện qua các biến quan sát X. Phần lớn các nhà nghiên cứu giả định mối quan hệ này giữa khái niệm và biến quan sát là phản chiếu (reflective). Nói cách khác, sự thay đổi trong X phản chiếu sự thay đổi trong cấu trúc Y. Với mô hình đo lường phản chiếu, quan hệ nhân quả chạy từ khái niệm ẩn đến các biến quan sát.

Các thảo luận từ đầu đến giờ của CFA đều dựa trên lý thuyết đo lường phản chiếu. Một lý thuyết phản chiếu được dựa trên ý tưởng các khái niệm ẩn gây nên các biến đo lường và các sai số là kết quả của việc không giải thích đầy đủ những biến đo lường này. Vì vậy, các mũi tên được vẽ từ các khái niệm ẩn đến các biến đo lường. Như vậy, mô hình phản chiếu là tin cậy với các kiểm định lý thuyết cổ điển (Hair và cộng sự, 2014 tr.611). Ví dụ: khái niệm kiếm việc (Job Search) được cho rằng là gây ra các chỉ báo đo lường cụ thể như mức độ bạn tìm kiếm một việc khác, kể cho bạn bè về việc tìm các công việc khác, tần suất tìm kiếm danh sách việc làm của bạn trên các trang web tìm kiếm.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button