Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Số biến trên mỗi nhân tố – CFA

Các nhà nghiên cứu thường gặp phải một câu hỏi khá hóc búa là cần có bao nhiêu biến trên mỗi nhân tố (hoặc có bao nhiêu mục hỏi trên mỗi khái niệm). Một mặt, các nhà nghiên cứu muốn càng nhiêu mục hỏi để mô tả đầy đủ một khái niệm, cũng như tối đa hóa độ tin cậy. Mặt khác, ở khía cạnh yêu cầu mô hình giản đơn thì lại khuyến khích các nhà nghiên cứu sử dụng tối thiểu số mục hỏi để mô tả phù hợp một khái niệm. Bài viết sau sẽ hướng dẫn xác định số biến trên mỗi nhân tố trong phân tích CFA.

Càng nhiều mục hỏi (biến đo lường hoặc chỉ báo) không hẳn là tốt hơn. Mặc dù càng nhiều mục hỏi sẽ cho kết quả ước lượng có độ tin cậy tốt hơn và có tính khái quát hơn, tuy nhiên, mục hỏi càng nhiều sẽ yêu cầu cở mẫu lớn hơn và làm cho nó khó đạt được tính chất đơn hướng thực sự của mỗi nhân tố. Khi nhà nghiên cứu gia tăng số mục hỏi mô tả một nhân tố thì cũng có khả năng các mục hỏi con vô hình tập trung vào một vài khía cạnh cụ thể của một vấn đề và tạo ra một nhân tố con. Vấn đề này trở nên phức tạp khi nội dung của các mục hỏi không được xem xét cẩn thận lúc ban đầu.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button