Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Số biến trên mỗi nhân tố – CFA

Các nhà nghiên cứu thường gặp phải một câu hỏi khá hóc búa là cần có bao nhiêu biến trên mỗi nhân tố (hoặc có bao nhiêu mục hỏi trên mỗi khái niệm). Một mặt, các nhà nghiên cứu muốn càng nhiêu mục hỏi để mô tả đầy đủ một khái niệm, cũng như tối đa hóa độ tin cậy. Mặt khác, ở khía cạnh yêu cầu mô hình giản đơn thì lại khuyến khích các nhà nghiên cứu sử dụng tối thiểu số mục hỏi để mô tả phù hợp một khái niệm. Bài viết sau sẽ hướng dẫn xác định số biến trên mỗi nhân tố …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button