Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Thiết kế nghiên cứu – CFA

Thiết kế nghiên cứu là bước thứ 3 trong  quy trình 6 bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết bên cạnh hai bước đầu tiên là định nghĩa các khái niệm riêng rẽ và phát triển mô hình đo lường tổng thể. Bước này liên quan đến việc thiết kế một nghiên cứu để cho ra các kết quả xác nhận. Nói cách khác lý thuyết đo lường của nghiên cứu sẽ được kiểm định. Nếu tất cả đều cho kết quả tốt với mô hình đo lường (CFA) thì mẫu này sẽ được sử dụng để kiểm tra mô hình cấu trúc (SEM).

Các thang đo trong CFA

Thông thường các mô hình CFA bao gồm các biến đo lường phản chiếu với một thang đo thứ tự hoặc tốt hơn. Các thang đo thứ tự với ít nhất 4 bậc có thể được xem là thang đo khoảng. Tất cả các biến đo lường cho một khái niệm không cần thiết phải cùng một loại thang đo, cũng như không cần các giá trị thang đo khác nhau phải được chuẩn hóa trước khi sử dụng SEM (Hair và cộng sự, 2014 tr.612). Tuy nhiên, việc kết hợp các thang đo với các khoảng giá trị khác nhau có thể cần nhiều thời gian tính toán hơn. Việc chuẩn hóa có thể giúp việc giải thích các hệ số và các giá trị trả lời dễ dàng hơn, vì thế, đôi khi nó được thực hiện trước khi ước lượng mô hình.

Để minh họa khả năng sử dụng các thang đo khác nhau khi áp dụng CFA, chúng tôi sẽ trở lại ví dụ sự hài lòng công việc đã đề cập ở phần trước. Thang đo Job Satisfaction gồm 4 biến chỉ báo. Mỗi biến chỉ báo có thể được đo lường với các giá trị của các thang đo khác nhau (7 điểm, 10 điểm hoặc 100 điểm...). mặc dù nhà nghiên cứu có thể biến đổi giá trị của các thang đo thành một thang đo chung trước khi ước lượng mô hình, nhưng nó không cần thiết phải biến đổi như vậy. CFA có khả năng phân tích nhiều biến chỉ báo với nhiều giá trị thang đo khác nhau.

Mẫu và SEM

Rất nhiều trường hợp CFA đòi hỏi sử dụng nhiều mẫu. Thông thường, việc kiểm tra lý thuyết đo lường đòi hỏi có nhiều nghiên cứu/mẫu kiểm chứng. Một mẫu ban đầu có thể được xem xét với EFA và các kết quả của nó được sử dụng sàng lọc sau này. Sau đó, một hoặc các mẫu bổ sung sẽ được sử dụng để thực hiện CFA. Thậm chí sau khi đã nhận được các kết quả CFA thì vẫn cần thực hiện trên các mẫu bổ sung khác để kiểm chứng sự ổn định và tính khái quát của mô hình.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5Trang sau

Bài liên quan

Back to top button