Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Thiết kế nghiên cứu – CFA

Thiết kế nghiên cứu là bước thứ 3 trong  quy trình 6 bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết bên cạnh hai bước đầu tiên là định nghĩa các khái niệm riêng rẽ và phát triển mô hình đo lường tổng thể. Bước này liên quan đến việc thiết kế một nghiên cứu để cho ra các kết quả xác nhận. Nói cách khác lý thuyết đo lường của nghiên cứu sẽ được kiểm định. Nếu tất cả đều cho kết quả tốt với mô hình đo lường (CFA) thì mẫu này sẽ được sử dụng để kiểm tra mô hình …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button