Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Giới thiệu các phép xoay nhân tố

Một trong các bước quan trọng của phân tích nhân tố khám phá cũng như phân tích thành phần chính (PCA) là lựa chọn một phép xoay nhân tố hoặc thành phần (gọi tắt là phép xoay nhân tố). Bài viết này sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến phép xoay nhân tố. Qua bài viết này các bạn có thể biết thêm về ý nghĩa của các phép xoay và lựa chọn một phép xoay phù hợp cho nghiên cứu của mình. Ý nghĩa phép xoay nhân tố Ý nghĩa của mỗi phép xoay nhân tố cũng tương tự như các phép chiếu trong …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button