Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Giới thiệu các phép xoay nhân tố

Một trong các bước quan trọng của phân tích nhân tố khám phá cũng như phân tích thành phần chính (PCA) là lựa chọn một phép xoay nhân tố hoặc thành phần (gọi tắt là phép xoay nhân tố). Bài viết này sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến phép xoay nhân tố. Qua bài viết này các bạn có thể biết thêm về ý nghĩa của các phép xoay và lựa chọn một phép xoay phù hợp cho nghiên cứu của mình.

Ý nghĩa phép xoay nhân tố

Ý nghĩa của mỗi phép xoay nhân tố cũng tương tự như các phép chiếu trong hình học không gian là nhằm phát hiện và mô tả các đặc điểm của đối tượng (vấn đề nghiên cứu), từ đó giúp người phân tích đi sâu giải thích vấn đề.

Điều này có nghĩa, cùng là một vấn đề, một hiện tượng nhưng ở những góc nhìn khác nhau sẽ có những giải thích và kết quả khác nhau. Mục tiêu của phép xoay là tìm ra một “góc nhìn” có lời giải thích đơn giản, và hiệu quả cho vấn đề.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button