KTL nâng cao

Đọc kết quả phân tích CATPCA – SPSS

Phân tích CATPCA hay còn gọi là phân tích thành phần chính dạng danh mục CATPCA (Categorical principal components analysis) là được sử dụng tinh giản dữ liệu khi các biến có dạng phân loại, với mục tiêu là xác định các thành phần chính của một tập biến có khả năng giải thích (đại diện) tốt nhất cho dữ liệu. Tiếp tục phần trình bày ở bài minh họa thực hiện phân tích CATPCA trên SPSS, bài viết này sẽ đi sâu diễn giải kết quả phân tích CATPCA. Đầu tiên là phần giới thiệu về phiên bản của CATPCA, tiếp đến là thông tin thống kê …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button