KTL nâng cao

Phân tích cluster 2 bước – SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH CLUSTER 2 BƯỚC Tiếp tục bài viết phân tích cluster thứ bậc qua phương pháp Ward, và phân tích cluster không thứ bậc theo phương pháp K-Means, bài viết này sẽ trình bày một phương pháp khác có tính ưu việt hơn so với 2 phương pháp trước, gọi là phương pháp phân tích cluster 2 bước. Phân tích cluster 2 bước là một thủ tục để thăm dò phân loại các nhóm tự nhiên (cluster) tiềm ẩn trong một tập hợp dữ liệu. Thủ tục này sử dụng các thuật toán tối ưu và hiệu quả hơn so với cách phân …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button