Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Phân tích cluster 2 bước – SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH CLUSTER 2 BƯỚC

Tiếp tục bài viết phân tích cluster thứ bậc qua phương pháp Ward, và phân tích cluster không thứ bậc theo phương pháp K-Means, bài viết này sẽ trình bày một phương pháp khác có tính ưu việt hơn so với 2 phương pháp trước, gọi là phương pháp phân tích cluster 2 bước.

Phân tích cluster 2 bước là một thủ tục để thăm dò phân loại các nhóm tự nhiên (cluster) tiềm ẩn trong một tập hợp dữ liệu. Thủ tục này sử dụng các thuật toán tối ưu và hiệu quả hơn so với cách phân tích cluster truyền thống, cụ thể như sau:

  • Khả năng tạo ra các cluster dựa trên cả các biến phân loại và biến liên tục.
  • Tự động lựa chọn số cluster.
  • Khả năng phân tích các tập dữ liệu lớn một cách hiệu quả.

Tham khảo thêm: Nguyên tắc phân tích cluster và ứng dụng của nó

Nguyên tắc của phương pháp phân tích cluster 2 bước

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button