KTL nâng cao

Phương pháp K-Means – Cluster không thứ bậc

I. GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP K-MEANS Tiếp tục bài viết phân tích cluster thứ bậc, bài viết này sẽ hướng dẫn thực hành phân tích cluster không thứ bậc theo phương pháp K-Means. Nhắc lại một số nguyên tắc cơ bản của phân tích cluster không thứ bậc theo phương pháp K-Means Ngược lại với phân tích cluster thứ bậc, phương pháp phân tích cluster không thứ bậc (Non Hierarchical Cluster Analysis) không bao gồm quy trình phân nhóm hình cây mà thay vào đó là phân bổ các đối tượng vào số lượng các cluster đã xác định trước. Phân tích cluster không thứ bậc bao …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button