Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương pháp phân tách – Discriminant analysis

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phương pháp phân tách (Discriminant analysis) là một phương pháp phân tích thống kê được dùng rất nhiều trong Data mining để phân loại các đối tượng (object) vào các nhóm dựa việc đo lường các đặc trưng của đối tượng. Không giống như phân tích cluster không đòi hỏi biết trước số nhóm và các đối tượng ở mỗi nhóm, phương pháp phân tách đòi hỏi phải biết trước số nhóm và các đối tượng trong mỗi nhóm trước khi tiến hành phân tích. Điều này có nghĩa, trong thiết kế nghiên cứu phương pháp phân tách người nghiên cứu …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button