Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM

Một mô hình SEM có thể được ước lượng thông qua 6 bước như sau: Xác định các khái niệm riêng rẽ Phát triển và xác định mô hình đo lường Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường Xác định mô hình cấu trúc Đánh giá tính hợp lí của mô hình cấu trúc Hình 7: Quy trình 6 bước cho mô hình SEM Nguồn: Hair và cộng sự (2014, tr.566) Bước 1: xác định các khái niệm riêng rẽ Một lý thuyết đo lường tốt là điều kiện cần để có được một kết quả hữu ích từ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button