Quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM

Một mô hình SEM có thể được ước lượng thông qua 6 bước như sau:

  • Xác định các khái niệm riêng rẽ
  • Phát triển và xác định mô hình đo lường
  • Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm
  • Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường
  • Xác định mô hình cấu trúc
  • Đánh giá tính hợp lí của mô hình cấu trúc

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button