Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm trong SEM

Trong quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM sau khi xác định các khái niệm riêng rẽ và xác định mô hình đo lường, bước tiếp theo là thiết kế một nghiên cứu để cho ra các kết quả thực nghiệm. Theo đó, mô hình SEM có thể ước lượng được với cả hiệp phương sai và sự tương quan. Vì vậy, nhà nghiên cứu phải chọn loại ma trận dữ liệu phù hợp cho câu hỏi nghiên cứu được thực hiện. Dù loại dữ liệu nào được sử dụng thì các vấn đề liên quan đến cỡ mẫu và dữ liệu trống đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến các kết quả ước lượng. Trước khi đi sâu vào phần lựa chọn phương pháp thì cần thiết phân biệt rõ các khái niệm metric vs non-metric data, covariances vs correlation. Bài viết cũng trình bày các vấn đề liên quan đến missing data.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button