Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm trong SEM

Trong quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM sau khi xác định các khái niệm riêng rẽ và xác định mô hình đo lường, bước tiếp theo là thiết kế một nghiên cứu để cho ra các kết quả thực nghiệm. Theo đó, mô hình SEM có thể ước lượng được với cả hiệp phương sai và sự tương quan. Vì vậy, nhà nghiên cứu phải chọn loại ma trận dữ liệu phù hợp cho câu hỏi nghiên cứu được thực hiện. Dù loại dữ liệu nào được sử dụng thì các vấn đề liên quan đến cỡ mẫu và dữ liệu trống đều có thể ảnh …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button