Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Ví dụ minh họa mô hình SEM

Tiếp theo phần giới thiệu sơ bộ về mô hình SEM cùng với các thuật ngữ và quy ước trong sơ đồ nhánh thường được sử dụng, phần trình bày bên dưới sẽ minh họa cách một mô hình SEM hoạt động với nhiều mối quan hệ, ước lượng nhiều phương trình cùng lúc, thậm chí khi chúng có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau và biến phụ thuộc trong một phương trình là biến độc lập trong các phương trình khác. Nội dung bao gồm các phần:

  • Câu hỏi nghiên cứu
  • Thiết lập sơ đồ nhánh
  • Ước lượng mô hình SEM
  • Đánh giá mô hình SEM
  • Phân tích tác động trực tiếp, gián tiếp

Câu hỏi nghiên cứu

Sử dụng bộ dữ liệu HBAT để trả lời hai câu hỏi nghiên cứu sau:

  • Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc?
  • Sự hài lòng trong công việc có mối quan hệ gì với khả năng nghỉ việc?

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6Trang sau

Bài liên quan

Back to top button