Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Xử lý dữ liệu

Tải chỉ số CPI mới nhất IMF

Chỉ số giá tiêu dùng

Tải chỉ số CPI mới nhất (29/02/2020) được tổng hợp theo tháng, quý và năm từ IMF trong giai đoạn. Các chỉ số CPI cho các quốc gia được tổng hợp dưới dạng cột Excel rất dễ sử dụng.

Định nghĩa chỉ số giá tiêu dùng

CPI là viết tắt của Consumer Price Index, được dịch là chỉ số giá tiêu dùng.

Theo IMF chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là các chỉ số đo lường sự thay đổi giá của hàng hóa và dịch vụ được mua, được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của hộ gia đình để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của chính họ. Trong thực tế, hầu hết các chỉ số CPI được tính bằng mức trung bình có trọng số của phần trăm thay đổi giá cho một tập hàng hóa cụ thể, đôi khi còn gọi là rổ hàng hóa tiêu dùng. Giá trị trọng số cho thấy tầm quan trọng tương đối của các hàng hóa trong tiêu dùng hộ gia đình ở một khoảng thời gian.

Tải chỉ số CPI mới nhất được tổng hợp theo tháng, quý và năm từ IMF trong giai đoạn. Các dữ liệu CPI được tổng hợp dưới dạng bảng, rất dễ sử dụng
Tải chỉ số CPI mới nhất được tổng hợp theo tháng, quý và năm từ IMF trong giai đoạn. Các dữ liệu CPI được tổng hợp dưới dạng bảng, rất dễ sử dụng

Sử dụng chỉ số CPI

Chỉ số giá tiêu dùng CPI được sử dụng cho nhiều mục đích có thể kể đến như:

  • Chỉ số CPI được sử dụng rộng rãi để lập chỉ mục lương hưu và lợi ích an sinh xã hội.
  • Chỉ số CPI cũng được sử dụng để lập chỉ mục các khoản thanh toán khác, chẳng hạn như thanh toán lãi hoặc tiền thuê, hoặc giá trái phiếu.
  • Chỉ số CPI cũng thường được sử dụng như là một chỉ số đại diện cho mức lạm phát tổng thể, mặc dù chúng chỉ đo lường mức tiêu dùng. Một số chính phủ hoặc ngân hàng trung ương sử dụng chỉ số CPI để đặt ra các mục tiêu lạm phát cho các mục đích của chính sách tiền tệ.
  • Dữ liệu giá được thu thập cho mục đích CPI cũng có thể được sử dụng để tổng hợp các chỉ số khác. Chẳng hạn, chỉ số giá được sử dụng để giảm phát các chi tiêu hộ gia đình (deflate consumption expenditure) trong các tài khoản quốc gia (national accounts) hoặc ngang giá sức mua (purchasing power parities) được sử dụng để so sánh mức tiêu dùng thực ở các quốc gia khác nhau.

Trong nỗ lực phối hợp và hài hòa hơn nữa việc thu thập dữ liệu CPI, các tổ chức quốc tế đã đồng ý rằng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ chịu trách nhiệm về việc thu thập và phổ biến dữ liệu CPI quốc tế. Theo đó, các quốc gia đang báo cáo chỉ số tổng hợp tất cả các mục; giá trị chỉ số và trọng số chi tiết cho 12 nhóm chi tiêu tiêu dùng (theo phân loại COICOP) và các mô tả chi tiết. Những dữ liệu chi tiết này sẽ là một nguồn tài nguyên quý giá cho người dùng dữ liệu trên toàn thế giới.

Phạm vi dữ liệu

  • Phạm vi: hơn 100 quốc gia
  • Ngày cập nhật: 29/02/2020
  • Phương pháp: chỉ số giá tiêu dùng
  • Khu vực: tiêu dùng thực
  • Thời gian: dữ liệu tháng, quý và năm.

TẢI CHỈ SỐ CPI IMF

Back to top button