Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Bảng traKTL nâng cao

Đánh giá ý nghĩa thống kê của các hệ số tải

Độ lớn của các hệ số tải

rong giải thích nhân tố, cần thiết phải xem xét liệu một hệ số tải nhân tố nào đó có đáng quan tâm hay không. Bởi vì hệ số tải nhân tố là giá trị tương quan của biến gốc và nhân tố; hay bình phương của hệ số tải nhân tố chính là lượng tổng phương sai của . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button