Bảng traKTL nâng cao

Đánh giá ý nghĩa thống kê của các hệ số tải

Độ lớn của các hệ số tải rong giải thích nhân tố, cần thiết phải xem xét liệu một hệ số tải nhân tố nào đó có đáng quan tâm hay không. Bởi vì hệ số tải nhân tố là giá trị tương quan của biến gốc và nhân tố; hay bình phương của hệ số tải nhân tố chính là lượng tổng phương sai của biến được giải thích bởi nhân tố. Do vậy, một giá trị tải 0.30 và 0.50 chỉ tương ứng xấp xỉ 10% và 25% phương sai được giải thích bởi nhân tố. Vì vậy, để giải thích tối thiểu 50% tổng phương …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button