Home | Bảng tra | Đánh giá ý nghĩa thống kê của các hệ số tải
làm thế nào để biết một hệ số tải có ý nghĩa thống kê
Đánh giá ý nghĩa thống kê của các hệ số tải nhân tố

Đánh giá ý nghĩa thống kê của các hệ số tải

Trong giải thích nhân tố, cần thiết xem xét liệu một hệ số tải nhân tố nào đó có đáng quan tâm và dành sự chú ý hay không. Bởi vì hệ số tải nhân tố là giá trị tương quan của biến gốc và nhân tố; và bình phương của hệ số tải nhân tố chính là lượng tổng phương sai của biến được giải thích bởi nhân tố. Do vậy, một giá trị tải 0.30 và 0.50 tương ứng xấp xỉ 10% và 25% phương sai được giải thích bởi nhân tố. Các hệ số tải phải lớn hơn 0.70 cho nhân tố để giải thích 50% tổng phương sai của biến. Điều đó có nghĩa giá trị tuyệt đối của hệ số tải càng lớn thì càng quan trọng trong giải thích ma trận nhân tố. Sử dụng ý nghĩa thực tiễn như là một tiêu chuẩn, chúng ta có thể đánh giá các hệ số tải như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!