Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Xử lý dữ liệu

Tải bộ dữ liệu chỉ số PAPI 2011 – 2019

Với ý nghĩa tương tự bộ dữ liệu PCI, bộ dữ liệu chỉ số PAPI cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh theo phương pháp chỉ số liên tục bắt đầu từ năm 2011 cho 63 tỉnh/TP trên cả nước. Do vậy, Bộ dữ liệu chỉ số PAPI cũng rất thích hợp cho các nghiên cứu về mối quan hệ đồng thời giữa tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, chất lượng đầu tư cũng như các vấn đềliên quan đến bất bình đẳng, nghèo đói với chất lượng chính phủ thông qua các chỉ tiêu về tính minh bạch, tham nhũng. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa bộ dữ liệu chỉ số PAPI so với bộ dữ liệu PCI ở chổ đối tượng khảo sát của bộ dữ liệu PAPI là người dân sử dụng dịch vụ công còn đối tượng của bộ dữ liệu PCI là các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Vì lí do này, bộ dữ liệu chỉ số PAPI có thể được sử dụng đối chứng với các vấn đề đã được nêu ở bộ dữ liệu PCI nhằm tăng tính thuyết phục cho phương pháp.

Bộ chỉ số PAPI[1] là tên viết tắt tiếng anh của bộ chỉ số về Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam. Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Tính đến hết năm 2019, Chỉ số PAPI đã được thực hiện qua 11 năm, trong đó 8 năm liên tiếp (2011-2019) khảo sát PAPI được thực hiện trên tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chỉ số PAPI là tấm gương phản chiếu hiệu quả của bộ máy công quyền trong quản trị và hành chính công ở những lĩnh vực người dân quan tâm và tương tác thường xuyên nhất với chính quyền địa phương. PAPI góp phần tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều ngành, nhiều cấp nâng cao hiệu quả quản trị công, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công từ trung ương đến địa phương. Chỉ số PAPI và những phát hiện nghiên cứu hướng tới mục tiêu đóng góp cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống công vụ phục vụ Nhân dân, liêm chính, hành động quyết liệt, và kiến tạo phát triển. PAPI cũng cung cấp dẫn chứng để đại diện dân cử, báo giới và các tổ chức xã hội sử dụng trong quá trình vận động các cấp chính quyền đưa ra các biện pháp thiết thực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Tải bộ dữ liệu PAPI 2011-2016

Sau hai năm thử nghiệm lần lượt với ba tỉnh trong năm 2009 và 30 tỉnh trong năm 2010, các chỉ số, chỉ báo của chỉ số PAPI ngày càng được hoàn thiện. Năm 2011, nghiên cứu PAPI lần đầu tiên được triển khai trên toàn quốc với sự tham gia của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố và từ đó các chỉ báo chính được cố định để phục vụ việc so sánh kết quả qua các năm. Kể từ năm 2011 tới nay, chỉ số PAPI không chỉ là một bộ chỉ báo hữu dụng phản ánh năng lực và hiệu quả quản trị ở cấp trung ương và cấp tỉnh, mà còn là công cụ đánh giá mức độ cải thiên của các cấp chính quyền qua thời gian.

1 2Next page
Back to top button