Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Thực hiện hồi quy phân vị với lệnh qreg trên Stata

So sánh qreg với các lệnh iqreg, sqreg và bsqreg

Hồi quy phân vị được sử dụng thay thế hồi quy OLS khi cần đánh giá tác động của các yếu tố trên từng phân vị thay vì trung bình của biến hoặc khi phân phối dữ liệu bị lệch. Bài viết hướng dẫn sử dụng lệnh qreg, iqreg, sqreg và bsqreg để thực hiện hồi quy phân vị trên Stata . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7Trang sau

Bài liên quan

Back to top button