Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Vẽ đồ thị hệ số trong hồi quy phân vị

Sử dụng lệnh qregplot trên Stata

Sử dụng lệnh qregplot để trực quan hóa các kết quả từ hồi quy phân vị trên Stata. Câu lệnh qregplot vẽ các đồ thị hệ số ước lượng từ kết quả ước lượng của các câu lệnh qreg, qreg2, bsqreg, mmqreg, qrprocess và cả rifhdreg . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5Trang sau

Bài liên quan

Back to top button