KTL nâng caoXử lý dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng lệnh estpost

Trình bày kết quả hồi quy trong Stata với essto, estpost, estadd, esttab và estout

Giới thiệu câu lệnh estpost Câu lệnh esttab và estout dùng để lập các bảng từ kết quả e(). Tuy nhiên, nhưng không phải tất cả các lệnh đều có kết quả trả về trong e(). Câu lệnh estpost là một công cụ giúp bổ sung kết quả từ một số lệnh không phải trong nhóm e() có sẵn để tạo các bảng theo ý muốn. Các kết quả được bổ sung và tổng hợp chúng chúng dưới dạng thích hợp trong e(). Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn cách sử dụng lệnh estpost trong các kết hợp với lệnh summazie, esttab, estto, estout, ttest, svy, margins… …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Via
Making Regression Tables in Stata
Back to top button