Vấn đề dữ liệu trong hồi quy mở rộng

Chúng ta đã lần lượt tìm hiểu cách xử lí biến nội sinh và chọn mẫu phi ngẫu nhiên (hay chọn mẫu nội sinh) qua mô hình hồi quy mở rộng. Phần trình bày tiếp theo sẽ giới thiệu cách xử lí sự tồn tại đồng thời của các vấn đề biến nội sinh, chọn mẫu nội sinh hay tham gia đánh giá phi ngẫu nhiên.
Biến nội sinh + chọn mẫu nội sinh
Đầu tiên, tôi xét đến sự tồn tại đồng thời của chọn mẫu nội sinh và biến nội sinh trong mô hình và tôi sử dụng câu lệnh hồi quy mở rộng eregress để ước lượng các tham số của mô hình. Kết quả ước lượng sẽ được trình bày hơi dài vì nó thể hiện sự phức tạp đồng thời của hai vấn đề dữ liệu.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Vietlod tạm ngừng đăng ký mới tài khoản Premium để phát triển các tính năng mới. Việc đăng ký sẽ bắt đầu trở lại từ ngày 15/07/2022. Các tài khoản cũ vẫn sử dụng bình thường.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button