Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Vấn đề dữ liệu trong hồi quy mở rộng

Chúng ta đã lần lượt tìm hiểu cách xử lí biến nội sinh và chọn mẫu phi ngẫu nhiên (hay chọn mẫu nội sinh) qua mô hình hồi quy mở rộng. Phần trình bày tiếp theo sẽ giới thiệu cách xử lí sự tồn tại đồng thời của các vấn đề biến nội sinh, chọn mẫu nội sinh hay tham gia đánh giá phi ngẫu nhiên.
Biến nội sinh + chọn mẫu nội sinh
Đầu tiên, tôi xét đến sự tồn tại đồng thời của chọn mẫu nội sinh và biến nội sinh trong mô hình và tôi sử dụng câu lệnh hồi quy mở rộng eregress để ước lượng các tham số của mô hình. Kết quả ước lượng sẽ được trình bày hơi dài vì nó thể hiện sự phức tạp đồng thời của hai vấn đề dữ liệu.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5Trang sau

Bài liên quan

Back to top button