Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Giải thích kết quả mô hình hồi quy mở rộng

Qua các bài trước, chúng ta đã biết cách xử lí vấn đề biến nội sinh, chọn mẫu phi ngẫu nhiên, đánh giá phi ngẫu nhiên cũng như ước lượng mô hình trong trường hợp dữ liệu tồn tại đồng thời các vấn đề trên bằng cách sử dụng mô hình hồi quy mở rộng ERM trên Stata. Phần trình bày này sẽ hướng dẫn các bạn đọc và phân tích kết quả thu được từ mô hình hồi quy mở rộng.

Xem thêm:

Kết quả đầy đủ của câu lệnh eregress cho biết các hệ số ước lượng từ phương trình chính, các hệ số ước lượng của phương trình phụ, các phương sai của sai số, và sự tương quan giữa các phần dư.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5Trang sau

Bài liên quan

Back to top button