Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Giải thích kết quả mô hình hồi quy mở rộng

Qua các bài trước, chúng ta đã biết cách xử lí vấn đề biến nội sinh, chọn mẫu phi ngẫu nhiên, đánh giá phi ngẫu nhiên cũng như ước lượng mô hình trong trường hợp dữ liệu tồn tại đồng thời các vấn đề trên bằng cách sử dụng mô hình hồi quy mở rộng ERM trên Stata. Phần trình bày này sẽ hướng dẫn các bạn đọc và phân tích kết quả thu được từ mô hình hồi quy mở rộng. Xem thêm: Giới thiệu mô hình hồi quy mở rộng Thiết lập mô hình hồi quy mở rộng Xử lí vấn đề biến nội sinh Xử …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button