Ví dụ minh họa hạn chế của VAR

Khi các phần dư có tương quan với nhau thì kết quả phân tích IRF, FEVD sẽ bị thiên chệch. Do đó, để có kết quả phân tích IRF tin cậy và hiệu quả thì cần thiết phải biết các phần tử của ma trận phương sai - hiệp phương sai của VAR. Đây chính là cơ sở thực hiện của SVAR.

Xét một ví dụ đơn giản về mối quan hệ giữa hai biến vĩ mô: GDP thực (yt) và tỉ lệ lạm phát (pt). Chúng ta tin rằng có mối quan hệ đồng thời giữa 2 biến này và biến một độ trễ (được giải thích một phần qua các giá trị quá khứ của nó). Mối quan hệ này được biểu diễn dưới dạng phương trình cấu trúc (hoặc sơ khởi) như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button