Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Ví dụ minh họa hạn chế của VAR

Khi các phần dư có tương quan với nhau thì kết quả phân tích IRF, FEVD sẽ bị thiên chệch. Do đó, để có kết quả phân tích IRF tin cậy và hiệu quả thì cần thiết phải biết các phần tử của ma trận phương sai - hiệp phương sai của VAR. Đây chính là cơ sở thực hiện của SVAR.

Xét một ví dụ đơn giản về mối quan hệ giữa hai biến vĩ mô: GDP thực (yt) và tỉ lệ lạm phát (pt). Chúng ta tin rằng có mối quan hệ đồng thời giữa 2 biến này và biến một độ trễ (được giải thích một phần qua các giá trị quá khứ của nó). Mối quan hệ này được biểu diễn dưới dạng phương trình cấu trúc (hoặc sơ khởi) như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button