Xác định cở mẫu trong mô hình SEM

Xác định cở mẫu trong mô hình SEM là một trong những nội dung quan trọng trong thiết kế nghiên cứu sử dụng mô hình SEM. SEM theo một số cách nào đó nhạy cảm với cở mẫu hơn so với các kỹ thuật đa biến khác. Một vài thuật toán thống kê được sử dụng trong các chương trình SEM sẽ không tin cậy với các mẫu nhỏ. Để lựa chọn một cở mẫu tối thiểu cần thiết cho SEM cần thiết xem xét 5 vấn đề: (1) phân phối chuẩn đa biến của dữ liệu; (2) kỹ thuật ước lượng; (3) độ phức tạp của mô hình; (4) số lượng dữ liệu trống; (5) phương sai sai số trung bình giữa các biến.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button