KTL nâng caoXử lý dữ liệu

Xác định điểm dị biệt cho các phân phối lệch

Trong các phân tích đơn biến và đa biến, rất khó xác định các điểm dị biệt (outliers) trong trường hợp phân phối bị lệch (skewed) hoặc có đuôi dầy (heavy-tailed distributions). Trong bài viết này, Vietlod sẽ giới thiệu công cụ gboxplot (trường hợp đơn biến) và sdasym (trường hợp đa biến) để xác định các điểm dị biệt này. Xác định điểm dị biệt đơn biết Các biểu đồ hộp (box plot) có lẽ là công cụ được sử dụng phổ biến nhất để trực quan hóa dữ liệu đơn biến và xác định các outliers. Tuy nhiên, Hubert and Vandervieren (2008) đã chỉ ra rằng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button