Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2
342 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô (có đáp án)
342 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô (có đáp án)

342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_2_C2_31: Đường cung dốc lên là do:
○ Hiệu suất tăng của quy mô
● Hiệu suất giảm
○ Tính kinh tế hướng ngoại
○ Thay đổi trong công nghệ
○ Không lý do nào trong các lý do trên

MICRO_2_C2_32: Một nguyên nhân tại sao lượng cầu hàng hóa giảm khi giá của nó tăng là:
○ Tăng giá làm dịch chuyển đường cung lên trên
○ Tăng giá làm dịch chuyển đường cầu xuống dưới
○ Ở các mức giá cao hơn người cung sẵn sàng cung ít hơn
● Mọi người cảm thấy nghèo hơn và cắt giảm việc sử dụng hàng hóa của mình
○ Cầu phải giảm để đảm bảo cân bằng sau khi giá tăng

MICRO_2_C2_33: Thay đổi trong cung (khác với thay đổi trong lượng cung) về một hàng hóa đã cho có thể do:
○ Thay đổi trong cầu về hàng hóa
○ Thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng
● Thay đổi trong công nghệ làm thay đổi chi phí sản xuất
○ Có những người tiêu dùng mới gia nhập thị trường
○ Không cầu nào đúng