342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_2_C2_31: Đường cung dốc lên là do:
○ Hiệu suất tăng của quy mô
● Hiệu suất giảm
○ Tính kinh tế hướng ngoại
○ Thay đổi trong công nghệ
○ Không lý do nào trong các lý do trên

MICRO_2_C2_32: Một nguyên nhân tại sao lượng cầu hàng hóa giảm khi giá của nó tăng là:
○ Tăng giá làm dịch chuyển đường cung lên trên
○ Tăng giá làm dịch chuyển đường cầu xuống dưới
○ Ở các mức giá cao hơn người cung sẵn sàng cung ít hơn
● Mọi người cảm thấy nghèo hơn và cắt giảm việc sử dụng hàng hóa của mình
○ Cầu phải giảm để đảm bảo cân bằng sau khi giá tăng

MICRO_2_C2_33: Thay đổi trong cung (khác với thay đổi trong lượng cung) về một hàng hóa đã cho có thể do:
○ Thay đổi trong cầu về hàng hóa
○ Thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng
● Thay đổi trong công nghệ làm thay đổi chi phí sản xuất
○ Có những người tiêu dùng mới gia nhập thị trường
○ Không cầu nào đúng

MICRO_2_C2_34: Tại sao doanh thu của nông dân lại cao hơn trong những năm sản lượng thấp do thời tiết xấu?
○ Cầu co dãn hơn cung
○ Cung co dãn hoàn toàn
● Cầu không co dãn: sự dịch chuyển sang trái của cung sẽ làm cho doanh thu tăng
○ Cung không co dãn: sự dịch chuyển sang trái của cung sẽ làm cho tổng doanh thu tăng
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_35: Hãy sắp xếp các đường cầu ở hình Trắc nghiệm kinh tế vi mô 2 theo thứ tự độ co dãn lớn nhất (về giá trị tuyệt đối) đến nhỏ nhất ở điểm cắt.
● A, B, C
○ B, C, A
○ B, A, C
○ C, A, B
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_36: Số lượng hàng hóa mà một người muốn mua không phụ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau?
○ Giá của hàng hóa đó
○ Thị hiếu của người đó
○ Giá của hàng hóa thay thế
○ Thu nhập của người đó
● Độ co dãn của cung

MICRO_2_C2_37: Hãy sắp xếp các điểm A, B và C ở hình Trắc nghiệm kinh tế vi mô 2 theo thứ tự từ độ co dãn của cầu lớn nhất đến nhỏ nhất (về giá trị tuyệt đối)
○ C, A, B
○ B, A, C
● A, B, C
○ Chúng có độ co dãn bằng nhau
○ Cần có thêm thông tin

MICRO_2_C2_38: Hãy sắp xếp các đường cầu ở hình Trắc nghiệm kinh tế vi mô 2 theo thứ tự từ độ co dãn lớn nhất đến nhỏ nhất ở Q*
● A, B, C
○ C, A, B
○ C, B, A
○ Chúng có độ co dãn bằng nhau ở Q*
○ Cần có thêm thông tin

MICRO_2_C2_39: Kiểm soát giá bằng hạn chế số lượng:
● Là cố gắng giữ cho giá không tăng khi ngăn chặn thiếu hụt bằng việc làm dịch chuyển đường cầu
○ Là cố gắng giữ cho giá không tăng khi ngăn chặn thiếu hụt bằng việc làm dịch chuyển đường cung
○ Có nghĩa là cung và cầu không có ảnh hưởng gì đến việc xác định giá
○ Có nghĩa là thu nhập danh nghĩa không ảnh hưởng
○ Không được mô tả thích đáng bằng một trong những câu trên

MICRO_2_C2_40: Co dãn của cầu theo giá là:
○ Thay đổi trong tổng doanh thu chia cho thay đổi trong giá
○ Không đổi đối với các đường cầu khác nhau bất kể hình dạng của chúng
○ Luôn luôn co dãn, hoặc không co dãn, hoặc co dãn đơn vị trong suốt độ dài của đường cầu
○ Lượng cầu chia cho thay đổi trong giá
● Thay đổi phần trăm trong lượng cầu chia cho thay đổi phần trăm trong giá

Previous page 1 2 3 4 5 6 7Next page
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close