342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_2_C2_51: Co dãn dài hạn của cung lớn hơn co dãn ngắn hạn của cung vì:
○ Trong dài hạn số lượng máy móc thiết bị và nhà xưởng có thể điều chỉnh được
○ Trong dài hạn các hãng mới có thể gia nhập và các hãng đang tồn tại có thể rời bỏ ngành
○ Trong dài hạn người tiêu dùng có thể tìm ra các hàng hóa thay thế
● a và b
○ Tất cả đều đúng

MICRO_2_C2_52: Giả sử rằng cung là co dãn hoàn toàn. Nếu đường cầu dịch chuyển sang phải thì:
○ Giá và lượng sẽ tăng
● Lượng sẽ tăng nhưng giá giữ nguyên
○ Giá sẽ tăng nhưng lượng giữ nguyên
○ Cả giá và lượng đều không tăng
○ Giá tăng nhưng lượng giảm

MICRO_2_C2_53: Giả sử rằng cầu là hoàn toàn không co dãn và cung dịch chuyển sang trái thì:
○ Giá và lượng sẽ tăng
● Lượng sẽ tăng nhưng giá giữ nguyên
○ Giá sẽ tăng nhưng lượng giữ nguyên
○ Cả giá và lượng đều không tăng
○ Giá tăng nhưng lượng giảm

MICRO_2_C2_54: Co dãn của cầu về sản phẩm A theo giá là 1,3 và đường cung dốc lên. Nếu thuế 1$ một đơn vị sản phẩm bán ra đánh vào người sản xuất sản phẩm A thì giá cân bằng sẽ:
○ Không thay đổi vì thuế đánh vào sản xuất chứ không phải vào tiêu dùng
○ Tăng thêm 1$
● Tăng thêm ít hơn 1$
○ Giảm xuống ít hơn 1$
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_55: Nói chung người tiêu dùng chịu phần lớn trong thuế khi cầu là:
● Tương đối không co dãn
○ Co dãn đơn vị
○ Tương đối co dãn
○ Là như thế nào đó để người tiêu dùng luôn luôn chịu toàn bộ gánh nặng thuế
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_56: Giả sử cung một hàng hóa là hoàn toàn không co dãn. Thuế 1$ vào hàng hóa đó sẽ làm cho giá tăng thêm:
○ Ít hơn 1$
○ 1$
○ Nhiều hơn 1$
○ 0,5$
● Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_57: Chính phủ tuyên bố sẽ mua tất cả vàng do các mỏ nội địa cung ứng ở giá 50$ một chỉ. Sơ đồ nào – nếu có – trong các sơ đồ ở hình Trắc nghiệm kinh tế vi mô 2 có thể sử dụng để mô tả đường cầu của chính phủ?
● a
○ b
○ c
○ d
○ Không sơ đồ nào

MICRO_2_C2_58: Nếu cả cung và cầu đều tăng thì giá thị trường sẽ:
○ Tăng chỉ trong trường hợp cung không co dãn hoàn toàn
● Không thể dự đoán được chỉ với các điều kiện này
○ Giảm nếu cung là co dãn hoàn toàn
○ Tăng chỉ nếu cầu là không co dãn hoàn toàn
○ Giảm dù cung có phải là không co dãn hoàn toàn hay không

MICRO_2_C2_59: Nếu giá là 10$, lượng mua sẽ là 500 và ở giá 15$, lượng mua sẽ là 400 một ngày, khi đó co dãn của cầu theo giá xấp xỉ bằng:
○ 0,1
○ 3,3
○ 0,7
○ 2,5
● 1,8

MICRO_2_C2_60: Co dãn của cầu theo giá lượng hóa
○ Sự dịch chuyển của đường cầu
○ Sự dịch chuyển của đường cung
● Sự vận động dọc theo đường cầu
○ Sự vận động dọc theo đường cung
○ Thay đổi phần trăm trong tổng doanh thu gây do thay đổi giá 1% gây ra.

Previous page 1 2 3 4 5 6 7Next page
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close