Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2
342 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô (có đáp án)
342 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô (có đáp án)

342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_2_C2_51: Co dãn dài hạn của cung lớn hơn co dãn ngắn hạn của cung vì:
○ Trong dài hạn số lượng máy móc thiết bị và nhà xưởng có thể điều chỉnh được
○ Trong dài hạn các hãng mới có thể gia nhập và các hãng đang tồn tại có thể rời bỏ ngành
○ Trong dài hạn người tiêu dùng có thể tìm ra các hàng hóa thay thế
● a và b
○ Tất cả đều đúng

MICRO_2_C2_52: Giả sử rằng cung là co dãn hoàn toàn. Nếu đường cầu dịch chuyển sang phải thì:
○ Giá và lượng sẽ tăng
● Lượng sẽ tăng nhưng giá giữ nguyên
○ Giá sẽ tăng nhưng lượng giữ nguyên
○ Cả giá và lượng đều không tăng
○ Giá tăng nhưng lượng giảm

MICRO_2_C2_53: Giả sử rằng cầu là hoàn toàn không co dãn và cung dịch chuyển sang trái thì:
○ Giá và lượng sẽ tăng
● Lượng sẽ tăng nhưng giá giữ nguyên
○ Giá sẽ tăng nhưng lượng giữ nguyên
○ Cả giá và lượng đều không tăng
○ Giá tăng nhưng lượng giảm