342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_2_C2_61: Nếu toàn bộ gánh nặng thuê tiêu thụ đặc biệt chuyển hết sang người tiêu dùng thì có thể nói rằng:
● Cầu hoàn toàn không co dãn
○ Cầu co dãn hoàn toàn
○ Cầu co dãn hơn cung
○ Cung không co dãn cầu co dãn
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_62: Nếu trần giá được đặt ra đối với đơn giá thuê nhà thì từ hình Trắc nghiệm kinh tế vi mô 2 ta thấy:
○ Giá OC đi liền với số lượng nhà bỏ trống là FG
○ Giá OA đi liền với số lượng nhà bỏ trống là FG
● Giá OC đi liền với “danh sách chờ đợi” là DG
○ Không khẳng định được số lượng bỏ trống hoặc danh sách chờ đợi khi không cho độ co dãn
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_63: Chính phủ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt 7$ một đơn vị bán ra đối với người bán trong một ngành cạnh tranh. Cả cung và cầu đều có một độ co dãn nào đó theo giá. Thuế này làm:
○ Toàn bộ đường cung dịch chuyển sang trái 7$ nhưng giá sẽ không tăng (trừ khi cầu co dãn hoàn toàn)
○ Toàn bộ đường cung dịch chuyển lên trên ít hơn 7$ nhưng giá sẽ tăng không nhiều hơn 7$ (trừ khi cầu co dãn cao)
○ Toàn bộ đường cung dịch chuyển sang trái ít hơn 7$ nhưng giá sẽ tăng không nhiều hơn 7$ (trừ khi cầu co dãn cao)
● Toàn bộ đường cung dịch chuyển lên trên 7$ nhưng giá sẽ tăng ít hơn 7$ (trừ khi cung co dãn hoàn toàn)
○ Tất cả đều sai

MICRO_2_C2_64: Nếu trợ cấp 2$ cho người cung ứng làm cho giá mà người tiêu dùng trả giảm đi 2$, và đường cầu dốc xuống sang phải thì đây phải là ngành được đặc trưng bởi:
○ Tô kinh tế thuần túy
○ Chi phí tăng
● Chi phí không đổi
○ Đường cung vòng về phía sau
○ Chi phí giảm

MICRO_2_TF2_1: Ở mức giá P lượng cầu lớn hơn lượng cung thì P có xu hướng bị đẩy lên
● Đúng
○ Sai

MICRO_2_TF2_2: Đường cầu thị trường là tổng các số lượng và các mức giá của các cầu cá nhân.
○ Đúng
● Sai

MICRO_2_TF2_3: Đường cầu cá nhân là ví dụ về mối quan hệ cân bằng
○ Đúng
● Sai

MICRO_2_TF2_4: Khi giảm giá lượng cầu giảm
○ Đúng
● Sai

MICRO_2_TF2_5: Một lý do làm cho đường cung dốc lên là ở các mức giá cao hơn có nhiều người gia nhập thị trường hơn
● Đúng
○ Sai

MICRO_2_TF2_6: Ở cân bằng không có cầu vượt hoặc cung vượt
● Đúng
○ Sai

MICRO_2_TF2_7: Nếu giá cao hơn giá cân bằng người tiêu dùng có thể mua được một số lượng mà họ sẵn sàng mua
● Đúng
○ Sai

MICRO_2_TF2_8: Nếu giá thấp hơn giá cân bằng người bán không thể bán được một số lượng nhiều như họ sẵn sàng bán
○ Đúng
● Sai

MICRO_2_TF2_9: Luật cung và luật cầu phát biểu rằng sẽ là giá mua mà ở đó lượng cung bằng lượng cầu
● Đúng
○ Sai

MICRO_2_TF2_10: Giá kim cương cao hơn giá nước vì kim cương có giá trị sử dụng cao hơn.
○ Đúng
● Sai

MICRO_2_TF2_11: Thay đổi trong thu nhập của người tiêu dùng sẽ làm dịch chuyển đường cầu
● Đúng
○ Sai

MICRO_2_TF2_12: Tăng giá hàng hóa thay thế của một hàng hóa xác định nào đó sẽ làm dịch chuyển đường cầu hàng hóa đó sang phải
● Đúng
○ Sai

MICRO_2_TF2_13: Thay đổi giá của một hàng hóa sẽ làm dịch chuyển đường cầu thị trường của nó sang phải
○ Đúng
● Sai

MICRO_2_TF2_14: Giảm giá hàng hóa bổ sung của một hàng hóa xác định nào đó sẽ làm dịch chuyển đường cầu hàng hóa đó sang phải
○ Đúng
● Sai

Previous page 1 2 3 4 5 6 7Next page
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close