Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2
342 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô (có đáp án)
342 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô (có đáp án)

342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_2_C2_61: Nếu toàn bộ gánh nặng thuê tiêu thụ đặc biệt chuyển hết sang người tiêu dùng thì có thể nói rằng:
● Cầu hoàn toàn không co dãn
○ Cầu co dãn hoàn toàn
○ Cầu co dãn hơn cung
○ Cung không co dãn cầu co dãn
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_62: Nếu trần giá được đặt ra đối với đơn giá thuê nhà thì từ hình MicEco.002 C2 6 - 342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô - P2

ta thấy:
○ Giá OC đi liền với số lượng nhà bỏ trống là FG
○ Giá OA đi liền với số lượng nhà bỏ trống là FG
● Giá OC đi liền với “danh sách chờ đợi” là DG
○ Không khẳng định được số lượng bỏ trống hoặc danh sách chờ đợi khi không cho độ co dãn
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_63: Chính phủ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt 7$ một đơn vị bán ra đối với người bán trong một ngành cạnh tranh. Cả cung và cầu đều có một độ co dãn nào đó theo giá. Thuế này làm:
○ Toàn bộ đường cung dịch chuyển sang trái 7$ nhưng giá sẽ không tăng (trừ khi cầu co dãn hoàn toàn)
○ Toàn bộ đường cung dịch chuyển lên trên ít hơn 7$ nhưng giá sẽ tăng không nhiều hơn 7$ (trừ khi cầu co dãn cao)
○ Toàn bộ đường cung dịch chuyển sang trái ít hơn 7$ nhưng giá sẽ tăng không nhiều hơn 7$ (trừ khi cầu co dãn cao)
● Toàn bộ đường cung dịch chuyển lên trên 7$ nhưng giá sẽ tăng ít hơn 7$ (trừ khi cung co dãn hoàn toàn)
○ Tất cả đều sai