Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2
342 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô (có đáp án)
342 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô (có đáp án)

342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_2_TF2_15: Tăng giá dầu sẽ làm cho lượng cung dầu tăng và lượng cầu dầu giảm
● Đúng
○ Sai

MICRO_2_TF2_16: Vì lượng mua phải bằng lượng bán nên không thể có một mức giá mà ở đó lại không có sự bằng nhau của lượng cầu và lượng cung
○ Đúng
● Sai

MICRO_2_TF2_17: Khi mọi người trả nhiều đồng hơn cho đôla thì tỷ giá hối đoái cạnh tranh đồng / đôla sẽ tăng.
● Đúng
○ Sai