Kinh tế họcTrắc nghiệm

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô – T3

MICRO_1_T3_21: Chúng ta biết rằng, có mối liên hệ giữa chi phí biên và sản phẩm biên, MC = W/P và MRP = MPL x P. Vì thế, nếu công ty bánh Kinh đô có doanh thu sản phẩm biên của lao động lớn hơn tiền lương, điều này cho thấy:
○ Tổng doanh thu vượt quá tổng chi phí.
○ Tiền lương lớn hơn chi phí biên.
● Giá của Kinh Đô lớn hơn chi phí biên của nó.
○ Giá của Kinh Đô nhỏ hơn chi phí biên của nó.

MICRO_1_T3_22: Lao động là đầu vào thông thường, nếu giá thuê lao động tăng, hiệu ứng thay thế sẽ khiến cho cầu lao động ________ và hiệu ứng sản lượng sẽ khiến cho cầu lao động ________
○ Tăng, tăng.
○ Tăng, giảm.
○ Giảm, tăng.
● Giảm, giảm.

MICRO_1_T3_23: Đất được dùng chỉ để trồng ngô, khi đó:
○ Giá thuê đất quyết định giá ngô.
● Giá ngô quyết định giá thuê đất.
○ Giá ngô và giá thuê đất không ảnh hưởng đến nhau.
○ Giá ngô và giá thuê đất do giá thuê lao động quyết định.

MICRO_1_T3_24: Công ty có hai đầu vào biến đổi là Lao động và vốn. Bây giờ, giá thuê lao động giảm, hiệu ứng sản lượng chỉ ra rằng:
○ Sản lượng sẽ giảm.
○ Một mức ít hơn số lượng được cầu về các nhân tố.
● Số lượng được cầu về lao động sẽ tăng.
○ Số lượng được cầu về lao động sẽ giảm.

MICRO_1_T3_25: Lãi suất thị trường là 25%/năm. Giá trị hiện tại của 500USD sau 1 năm sẽ là:
● 625USD
○ 125USD
○ 2000 USD
○ 400USD

MICRO_1_T3_26: Ông B biết rằng: ông ta sẽ mua chiếc xe mới vào năm nay hoặc năm sau. Giá hiện hành của chiếc xe là 10000USD và giá sang năm ước tính sẽ lên tới 12000USD. Nếu lãi suất chiết khấu mà ông ta đặt ra là 10%, ông ta sẽ:
○ Không mua trong năm nay hoặc năm sau.
● Mua bây giờ.
○ Mua vào năm sau.
○ Không phân biệt vì cả hai lựa chọn đều có cùng giá trị hiện tại.

MICRO_1_T3_27: Cân bằng chung tồn tài bất cứ khi nào:
○ Lợi nhuận thông thường đều đạt được.
○ Toàn bộ mức dư cầu bằng toàn bộ mức dư cung.
● Số lượng được cầu bằng với số lượng được cung trong mỗi thị trường.
○ Thu nhập được phân bổ một cách công bằng.

MICRO_1_T3_28: Điều kiện để đảm bảo người tiêu dùng nhận được những hàng hóa họ muốn là:
○ MR = MC
● P = MC
○ MR = P
○ P = ATC

MICRO_1_T3_29: So sánh cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh không hoàn hảo sẽ sản xuất ở mức:
○ Giá thấp hơn và sản lượng nhiều hơn.
○ Giá thấp hơn và sản lượng ít hơn.
○ Giá cao hơn và sản lượng nhiều hơn.
● Giá cao hơn và sản lượng ít hơn.

MICRO_1_T3_30: Một nhà độc quyền thuần túy trong một ngành sản xuất ra một sản phẩm ________. Sản phẩm thay thế gần và rào cản nhập ngành là: ________
○ Có nhiều, đáng kể.
○ Có nhiều, không.
● Không có, đáng kể.
○ Không có, không.

Previous page 1 2 3 4Next page
Back to top button