Hướng nghiên cứu

Tồn tại và phục hồi trong suy thoái

Lược khảo và những ý tưởng nghiên cứu về suy thoái kinh tế

óm lược ý chính từ bài báo “Làm thế nào để sống sót sau suy thoái và phát triển mạnh mẽ sau đó” của HBR (2019) Đặc điểm doanh nghiệp Sau đây là một số đặc điểm của một doanh nghiệp mạnh tồn tại và phát triển mạnh mẽ sau suy thoái Tỉ lệ đòn bẩy Các nghiên cứu cho thấy các công ty có đòn bẩy cao đặc biệt dễ bị tổn thương trong thời kỳ suy thoái (Xavier and Mueller, 2017; Bernstein et al, 2017). “Bạn càng có nhiều nợ, bạn càng cần nhiều tiền mặt để trả lãi và gốc,” Mueller giải thích. The more …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Source
Harvard Business Review (2019)
Back to top button