Hướng nghiên cứu

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán

hoặc các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính

Xuất phát ý tưởng Bài báo “Thị trường chứng khoán và Công ty kiểm toán” của TS. Võ Đình Trí đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, trang 14-15 (số ra ngày 2/6/2022) cho thấy: Trách nhiệm pháp lý –> Chất lượng kiểm toán –> Chất lượng báo cáo tài chính –> Giảm thiểu rủi ro giá chứng khoán giảm mạnh đột ngột. Một số yếu tố được đề cập trong bài báo Quốc gia: đang phát triển, phát triển Loại hình công ty kiểm toán: trách nhiệm hữu hạn (LLC), hợp danh (LLP) Quy mô công ty kiểm toán: nhỏ và vừa, trung bình, lớn Chi …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button