Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứu

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán

hoặc các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính

Xuất phát ý tưởng Bài báo “Thị trường chứng khoán và Công ty kiểm toán” của TS. Võ Đình Trí đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, trang 14-15 (số ra ngày 2/6/2022) cho thấy: Trách nhiệm pháp lý –> Chất lượng kiểm toán –> Chất lượng báo cáo tài chính –> Giảm thiểu rủi ro giá chứng khoán giảm mạnh đột ngột. Một số yếu tố được đề cập trong bài báo Quốc gia: đang phát triển, phát triển Loại hình công ty kiểm toán: trách nhiệm hữu hạn (LLC), hợp danh (LLP) Quy mô công ty kiểm toán: nhỏ và vừa, trung bình, lớn Chi …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button