Home | KTL nâng cao ( trang 5)

KTL nâng cao

Quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM

Mô hình phương trình cấu trúc - SEM

Một mô hình SEM có thể được ước lượng thông qua 6 bước như sau: Xác định các khái niệm riêng rẽ Phát triển và xác định mô hình đo lường Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường Xác định mô hình cấu trúc Đánh giá tính hợp lí của mô ...

Đọc tiếp »

Ví dụ minh họa mô hình SEM

Ví dụ minh họa mô hình SEM

Tiếp theo phần giới thiệu sơ bộ về mô hình SEM cùng với các thuật ngữ và quy ước trong sơ đồ nhánh thường được sử dụng, phần trình bày bên dưới sẽ minh họa cách một mô hình SEM hoạt động với nhiều mối quan hệ, ước lượng nhiều phương trình cùng lúc, thậm chí khi chúng có mối ...

Đọc tiếp »

Xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM

Các kí hiệu trong sơ đồ mô hình SEM

Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM: Thông thường các khái niệm được thể hiện bằng các hình oval hoặc hình tròn và các biến đo lường được thể hiện bằng hình vuông hoặc hình chữ nhật. Để nhấn mạnh đến sự phân biệt các chỉ mục cho khái niệm nội sinh, các chỉ ...

Đọc tiếp »

Mô hình phương trình cấu trúc là gì

Mô hình phương trình cấu trúc - SEM

Mô hình phương trình cấu trúc là gì? Mô hình phương trình cấu trúc, SEM đôi khi còn gọi là mô hình cấu trúc tuyến tính là một họ của các mô hình thống kê nhằm tìm lời giải thích cho các mối quan hệ giữa nhiều biến số. Để làm được như vậy, SEM xem xét cấu trúc của ...

Đọc tiếp »

Tính toán thang đo tổng hợp

Tính thang đo tổng hợp

Tiếp theo bài đánh giá tính hợp lí của phân tích nhân tố, bài viết sau sẽ trình bày chi tiết cách tính thang đo tổng hợp. Theo đó, có ba cách để tính thang đo tổng hợp của mỗi nhân tố là phép thang đo lấy tổng (summated scales), điểm nhân tố (factor scores) và lựa chọn biến thay ...

Đọc tiếp »

Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Xác định tính hợp lý của phân tích nhân tố là bước thứ 6 trong quy trình 7 bước giải thích ma trận nhân tố. Tính hợp lí của phân tích nhân tố liên quan đến việc đánh giá mức độ tổng quát hóa của các kết quả với tổng thể và ảnh hưởng tiềm ẩn của các quan sát riêng ...

Đọc tiếp »

Giải thích ma trận nhân tố

Giải thích ma trận nhân tố

Nhiệm vụ giải thích ma trận tải nhân tố để xác định cấu trúc giữa các biến có thể thoạt nhìn có vẻ là quá phức tạp. Ví dụ, một phân tích nhân tố đơn giản với 15 biến và 4 nhân tố được trích thì có tới 15*4 = 60 giá trị hệ số tải. Sử dụng các tiêu ...

Đọc tiếp »

Lựa chọn phép xoay nhân tố

Lựa chọn phép xoay nhân tố

Sau khi các nhân tố được trích, bước tiếp đến là giải thích các nhân tố trích được. Theo Hair và cộng sự (2014, tr.110) thì quy trình lặp ba bước sau: (i) ước lượng ma trận nhân tố, (ii) xoay nhân tố và (iii) giải thích nhân tố và mô tả lại mô hình sẽ được sử dụng để ...

Đọc tiếp »

Phương pháp trích nhân tố

Lựa chọn phương pháp trích nhân tố

Khi các giả thiết cho phân tích nhân tố được đảm bảo, nhà nghiên cứu sẳn sàng áp dụng phương pháp phân tích nhân tố để xác định cấu trúc của các mối quan hệ trong dữ liệu. Hai vấn đề sau cần được xem xét lựa chọn: (1) phương pháp trích nhân tố (phân tích nhân tố chung – ...

Đọc tiếp »