KTL nâng cao

Minh họa thực hành Lasso trên Stata 16

Sử dụng phương pháp Cross-Validation và Adaptive Lasso

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về mô hình Lasso, hiểu được cách thiết lập công cụ lệnh lasso trên Stata 16 để ước lượng, cũng như nắm bắt được cách quản lý danh sách các biến, các bạn có thể bắt tay vào việc thực hành ước lượng một mô hình Lasso. Bài viết bên dưới sẽ minh họa cách thực hành ước lượng một mô hình Lasso trên Stata 16 với lệnh lasso qua hai ví dụ sử dụng hàm CV và Lasso thích ứng (Adaptive Lasso) bên dưới. 

Sử dụng hàm Cross-Validation
Sau khi đã thực hiện gán danh sách thì việc chỉ định các biến có thể được thực hiện đơn giản bằng cách khai báo các danh sách biến sử dụng trong câu lệnh ước lượng các mô hình Lasso. Danh sách biến đóng vai trò là các macro toàn cục (global macro). Bởi vì chúng là các macro toàn cục nên khi chúng ta sử dụng thì đặt $ trước tên danh sách. Chúng tôi đặt dấu ngoặc đơn xung quanh idemographics, có nghĩa là chúng tôi muốn thông báo Stata phải sử dụng các biến này trong mô hình bất kể lasso có chọn chúng hay không. Tùy chọn rseed đảm bảo cho chúng ta tái lập nghiên cứu với cùng kết quả, bởi CV là một hàm ngẫu nhiên, nó có thể thay đổi giá trị ban đầu giữa các lần chạy.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6Trang sau

Bài liên quan

Back to top button