Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Quản lý các biến trong tập dữ liệu lớn

Công cụ variable lists, vl trong bộ lệnh lasso ở Stata 16

Điểm mạnh của Lasso là khả năng làm việc với tập dữ liệu lớn với hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn biến một cách tự động. Để làm được điều này, trong Lasso, Stata 16 cung cấp một công cụ vl (variable lists) giúp thực hiện quản lý danh sách các biến. Xem thêm: Tổng quan về mô hình Lasso Giới thiệu lệnh lasso trên Stata 16 Một số vấn đề về Lasso Nhu cầu quản lý danh sách biến Trong các ví dụ của mục này, chúng tôi sử dụng bộ dữ liệu có kích thước thực tế cho lasso. Bộ dữ liệu bao gồm 1.058 quan …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button