Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứuKTL nâng cao

Mối quan hệ giữa tính thanh khoản, quản trị và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam

Bên dưới là phần xử lý số liệu, thực hiện ước lượng phân tích mối quan hệ giữa tính thanh khoản của cổ phiếu, hiệu quả quản trị và giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Toàn bộ quá trình xử lý, ước lượng được thực hiện tự động qua dofile của chương trình Stata. Tác giả đã thể hiện ghi chú rõ ràng từng bước thực hiện. Theo đó, dấu “.” bắt đầu các dòng cho biết câu lệnh thực hiện. Các dấu * hoặc // là các ghi chú cụ thể cho từng quá trình xử …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button