Phân tích phương sai 1 chiều – Stata

Phân tích phương sai 1 chiều (One-way ANOVA) được sử dụng để xem xét sự khác nhau về giá trị trung bình của một biến phụ thuộc dạng liên tục có phân phối chuẩn theo các mức giá trị của biến độc lập dạng danh mục. Phân tích phương sai 1 chiều được sử dụng thay thế t-test trung bình 2 mẫu độc lập khi giá trị của biến danh mục có từ 3 mức trở lên.

Phân tích phương sai 1 chiều là một dạng kiểm định tham số.

  Xem thêm: Kiểm định tham số

Trên Stata, phân tích phương sai 1 chiều được thực hiện bằng lệnh anova.

Giả sử, chúng ta muốn kiểm tra sự khác nhau giữa điểm trung bình môn toán (math) của các sinh viên thuộc các nhóm sắc tộc (race).

Phần minh họa sử dụng dữ liệu thực hành là hsb2.dta

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button