Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định tham số-phi tham số
Phân loại và lựa chọn kiểm định tham số vs phi tham số
Phân loại và lựa chọn kiểm định tham số vs phi tham số

Kiểm định tham số-phi tham số

Có hai loại kiểm định: kiểm định tham số (Parametric tests) và kiểm định phi tham số (Nonparametric tests).

cac kiem dinh tham so phi tham so - Kiểm định tham số-phi tham số

1. KIỂM ĐỊNH THAM SỐ

Kiểm định tham số (Parametric tests) là công cụ mạnh vì xử lý các dữ liệu dạng scale (interval, ratio). Thực hiện kiểm định này đòi hỏi một số giả định: