Event study

Nghiên cứu sự kiện (Event Study) là đánh giá sự ảnh hưởng của các sự kiện đến suất sinh lợi của hoạt động đầu tư thông qua các lợi nhuận bất thường mang lại từ sự kiện.

Chọn câu lệnh nào để thực hiện Event Study trên Stata. Trên Stata có khá nhiều câu lệnh như evenstudy, eventstudy2 hoặc gần đây là estudy để thực hiện một nghiên cứu sự kiện. Vậy để thực hiện một Event Study thì nên sử dụng lệnh nào?

Bằng cách lượt khảo các bài báo về nghiên cứu sự kiện đã công bố trong 10 năm qua trên 3 tạp chí kế toán, tài chính và quản lý hàng đầu và tổng hợp những lệnh nào được sử dụng để thực hiện các nghiên cứu này, Thomas Kaspereit (2020) cho rằng hiện tại chỉ có lệnh eventstudy2 cung cấp đủ sự linh hoạt cần thiết để thực hiện các nghiên cứu sự kiện. Lệnh eventstudy cũ hơn của Zhang et al. (2013) cung cấp giao diện (GUI) cùng các tính năng thao tác thuận tiện, tuy nhiên lại không cung cấp các công cụ kiểm định hoặc kiểm tra giả thuyết. Lệnh estudy gần đây của Pacicco et al. (2018) thì cung cấp một tập đầy đủ các kiểm định thống kê, nhưng ứng dụng của nó bị giới hạn trong các nghiên cứu sự kiện ngày riêng rẽ (single-day event studies) vốn đại diện cho một phần rất nhỏ các nghiên cứu sự kiện được thực hiện trong các tạp chí kế toán, tài chính và quản lý.

Hướng nghiên cứu

Lợi nhuận bất thường và tính thanh khoản của cổ phiếu

Báo cáo này nghiên cứu lợi nhuận bất thường và tính thanh toán của cổ phiếu xung quanh thông báo chia tách cổ phiếu. Bằng phương pháp nghiên cứu sự kiện, với dữ liệu nghiên cứu là công ty niêm yết…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Mô hình lợi nhuận kì vọng – Event Study

Có 2 khía cạnh mà một nghiên cứu sự kiện cần phải thảo luận kĩ. Về khía cạnh lý thuyết tài chính thì cần lựa chọn một mô hình lợi nhuận kì vọng phù hợp cũng như xác định độ rộng…

Xem thêm »
KTL nâng cao

5 bước tiến hành nghiên cứu sự kiện

Phương pháp nghiên cứu sự kiện được sử dụng phổ biến để đánh giá tác động của thông tin hoặc sự kiện đến lợi nhuận đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, phương pháp này lại chưa phổ biến ở Việt Nam…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Tổng hợp kiểm định sự kiện

Tiếp theo bài Kiểm định sự kiện, phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu công thức, ý nghĩa của tất cả các kiểm định thống kê sử dụng trong nghiên cứu sự kiện. Gọi ({L_1} = {t_1} -…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Kiểm định sự kiện – Event Study Test

Nghiên cứu sự kiện, thông thường, là bước đầu tiên trong trình tự phân tích xác định các yếu tố phản hồi của thị trường để phân biệt các loại sự kiện. Nghiên cứu sự kiện sẽ tính toán các lợi nhuận…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Phương pháp nghiên cứu sự kiện

Trong phương pháp Event Study, để phân tích tác động của một sự kiện, các nhà phân tích tiến hành bốn bước cơ bản sau: (i) xác định và nhận dạng sự kiện; (ii) Tính các khoản lợi nhuận bất thường…

Xem thêm »
Back to top button