Kinh tế họcTrắc nghiệm

342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P9

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Kinh tế vi mô có đáp án kèm theo. Nội dung bao gồm 342 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, được phân thành 10 chương. Ngoài ra, trong mỗi chương còn có các câu hỏi trắc nghiệm dạng nhiều lựa chọn, câu hỏi đúng sai, cụ thể như sau:
1. Những vấn đề chung (68 câu với 19 câu đúng/sai)
2. Cung và cầu (125 câu với 61 câu đúng/sai)
3. Tiêu dùng (81 câu với 35 câu đúng/sai)
4. Sản xuất và chi phí (57 câu với 29 câu đúng/sai)
5. Cạnh tranh hoàn hảo (71 câu với 35 câu đúng/sai)
6. Độc quyền (22 câu với 11 câu đúng/sai)
7. Cạnh tranh độc quyền (74 câu với 35 câu đúng/sai)
8. Độc quyền tập đoàn (33 câu với 15 câu đúng/sai)
9. Cung và cầu lao động (34 câu với 15 câu đúng/sai)
10. Vai trò của chính phủ (71 câu với 39 câu đúng/sai)

Phần nội dung bên dưới là phần trắc nghiệm của chương 9, mời các bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C9_1: Nếu một người có thể thu được 10$ một giờ thì độ dốc của ràng buộc ngân sách nghỉ ngơi tiêu dùng là
○ 1/10
● 10
○ 0,01
○ 1
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_2: Nếu thu nhập không phải từ lương tăng lên thì ràng buộc ngân sách
○ Quay và trở nên dốc hơn
○ Quay và trở nên thoải hơn
● Dịch chuyển song song lên trên
○ Dịch chuyển song song xuống dưới
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_3: Nếu thu nhập không phải từ lương giảm xuống thì ràng buộc ngân sách
○ Quay và trở nên dốc hơn
○ Quay và trở nên thoải hơn
○ Dịch chuyển song song lên trên
● Dịch chuyển song song xuống dưới
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_4: Tăng thu nhập không từ lương dẫn đến
○ Giảm lượng cung lao động thông qua ảnh hưởng thay thế
● Giảm lượng cung lao động thông qua ảnh hưởng thu nhập
○ Tăng lượng cung lao động thông qua ảnh hưởng thay thế
○ Tăng lượng cung lao động thông qua ảnh hưởng thu nhập
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_5: Ảnh hưởng thay thế của mức lương tăng dẫn đến
○ Giảm lượng cung lao động
○ Tăng lượng cung lao động
○ Giảm nghỉ ngơi
○ Ràng buộc ngân sách dịch chuyển song song
● b và c

MICRO_2_C9_6: Đường cung lao động của một cá nhân
○ Là đường luôn luôn dốc lên
○ Là đường luôn luôn dốc xuống
● Có thể dốc lên hoặc dốc xuống phụ thuộc vào độ lớn của ảnh hưởng thu nhập và ảnh hưởng thay thế
○ Là thẳng đứng vì ảnh hưởng thu nhập và ảnh hưởng thay thế triệt tiêu lẫn nhau
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_7: Giảm mức thuế thu nhập cận biên sẽ
○ Làm cho lượng cung lao động tăng nhiều vì ảnh hưởng thu nhập nhỏ hơn ảnh hưởng thay thế
○ Làm cho lượng cung lao động giảm nhiều vì ảnh hưởng thay thế nhỏ hơn ảnh hưởng thu nhập
● Dẫn đến thay đổi trong lượng cung lao động
○ Không có ảnh hưởng gì đế lượng cung lao động vì thuế không ảnh hưởng đến ràng buộc ngân sách
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_8: Của cải có được trong cả cuộc đời tăng lên dẫn đến
● Nghỉ việc sớm hơn thông qua ảnh hưởng thu nhập
○ Nghỉ việc muộn hơn thông qua ảnh hưởng thay thế
○ Nghỉ việc sớm hơn thông qua ảnh hưởng thay thế
○ Nghỉ việc muộn hơn thông qua ảnh hưởng thu nhập
○ a và c

MICRO_2_C9_9: Các chương trình phúc lợi
○ Làm giảm cung lao động của những người nhận trợ cấp thông qua ảnh hưởng thu nhập
○ Làm giảm cung lao động của những người nhận trợ cấp thông qua ảnh hưởng thay thế
○ Làm tăng cung lao động của những người nhận trợ cấp thông qua ảnh hưởng thu nhập
● a và b
○ a và c

MICRO_2_C9_10: Giả sử đường cầu về sản phẩm của một hãng như hình bên dưới Trắc nghiệm kinh tế vi mô 2 với lao động là yếu tố biến đổi duy nhất. Với các số liệu này hãng phải thuê bao nhiêu lao động nếu chi phí lao động là 30$ một đơn vị?
○ 3 đơn vị lao động
● 4 đơn vị lao động
○ 5 đơn vị lao động
○ 6 đơn vị lao động
○ Không câu nào đúng


MICRO_2_C9_11: Ví dụ nào sau đây là về đầu tư vào vốn con người
○ Đi học phổ thông chính thức
○ Học thông qua làm việc
● Đào tạo kỹ thuật
○ Nhà máy và thiết bị
○ Tất cả

MICRO_2_C9_12: Câu nào sau đây là nhất quán với lý thuyết giáo dục tạo ra tín hiệu cho người sử dụng lao động về năng suất bẩm sinh của người đăng ký xin việc
○ Ở trường sinh viên học các kỹ năng để trở thành có năng suất hơn ở nơi làm việc
○ Sinh viên học thuộc loại kiên trì được đánh giá cao trong thế giới kinh doanh
● Những cá nhân vốn thông minh hơn thấy học dễ hơn, dễ chịu hơn và thỏa mãn hơn
○ Tất cả
○ a và b

MICRO_2_C9_13: Chi phí cơ hội của việc đi học không bao gồm
○ Chi phí trả học phí
○ Cho phí vào tài liệu sách vở
● Phòng và bảng
○ Thu nhập bị bỏ mất khi tham dự trên lớp và nghiên cứu
○ Tất cả đều là chi phí cơ hội của việc đi học

MICRO_2_C9_14: Trong hình Trắc nghiệm kinh tế vi mô 2 điều gì xảy ra khi lương tối thiểu tăng?
○ Thất nghiệp giảm
● Thất nghiệp tăng
○ Đường cầu sẽ dịch chuyển sang trái hoặc sang phải
○ Đường cung sẽ dốc hơn
○ Cả đường cung và đường cầu đều dịch chuyển nhưng không thể biết chng dịch chuyển như thế nào

MICRO_2_C9_15: Nói chung, khi của cải của một quốc gia tăng lên
● Tỷ lệ sinh giảm
○ Tỷ lệ sinh không thay đổi
○ Tỷ lệ sinh tăng
○ Tỷ lệ sinh tăng gấp đôi
○ Không có mối quan hệ điển hình giữa của cải và tỷ lệ sinh

MICRO_2_C9_16: Giá trị của việc thuê một công nhân đối với hãng
○ Bằng chi phí cận biên
○ Bằng doanh thu cận biên
○ Bằng sản phẩm cận biên của lao động
● Bằng sản phẩm cận biên nhân với giá sản phẩm
○ Bằng sản phẩm cận biên nhân với mức lương

MICRO_2_C9_17: Giá trị của sản phẩm cận biên của lao động bằng
○ Doanh thu mà hãng thu được đối với đơn vị so cuối cùng
○ Doanh thu mà hãng thu được từ việc gia nhập thị trường
○ Sản phẩm cận biên nhân với mức lương
● Sản phẩm cận biên nhân với giá sản phẩm
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_18: Cầu lao động của thị trường bằng
○ Cung sản phẩm của thị trường
● Tổng của cầu lao động của các hãng
○ Lương
○ Sản phẩm cận biên cảu lao động
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C9_19: Khi tìm ra đường cầu lao động của ngành từ đường cầu của cá nhân hãng thì phải tính đến
○ Những thay đổi trong giá các yếu tố sản xuất khác
● Những thay đổi trong giá sản phẩm
○ Những khác nhau giữa năng suất lao động của các hãng khác nhau
○ Những khác nhau giữa năng suất tư bản của các hãng khác nhau
○ Không câu nào đúng

1 2Next page
Back to top button