Home | KTL nâng cao ( trang 22)

KTL nâng cao

Mô hình tác động ngẫu nhiên – RE

Mô hình tác động ngẫu nhiên RE

Bên cạnh mô hình tác động cố định, mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect) là một trong hai mô hình được sử dụng phổ biến trong ước lượng các dữ liệu bảng. Bài viết này sẽ đi sâu trình bày mô hình tác động ngẫu nhiên, với các nội dung cụ thể như sau: Đặc điểm của mô hình ...

Đọc tiếp »

Mô hình tác động cố định – FE

Mô hình tác động cố định FE

GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH Mô hình tác động cố định (Fixed Effect) là một trong hai mô hình phổ biến được sử dụng trong ước lượng dữ liệu bảng. Bài viết này sẽ đi sâu trình bày phương pháp ước lượng, kiểm định mô hình tác động cố định. Nội dung cụ thể như sau: Đặc ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu dữ liệu bảng – Panel data

Dữ liệu bảng - Panel data - là gì?

I. GIỚI THIỆU VỀ DỮ LIỆU BẢNG Mục đích của đa số các nghiên cứu thực nghiệm trong kinh tế là giải thích mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc Y, theo một hay nhiều biến giải thích \({X_1}\), \({X_2}\) , …, \({X_k}\). Nói cách khác, chúng ta muốn biết sự tác động của \({X_i}\) lên Y như thế ...

Đọc tiếp »

Ước lượng SUR trên STATA

Ước lượng SUR - Seemingly Unrelated Regression

I. GIỚI THIỆU VỀ ƯỚC LƯỢNG SUR Trong các nghiên cứu thực tiễn thường gặp một số trường hợp hai hay nhiều biểu thức ước lượng có mối quan hệ với nhau. Các dạng quan hệ này, thông thường, được thể hiện dưới 4 như sau: Hệ thống biểu thức gần như không liên quan (Seemingly unrelated equation system) Hệ ...

Đọc tiếp »

Hồi quy 2 giai đoạn – 2SLS

Hồi quy 2 giai đoạn - 2SLS

GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY 2 GIAI ĐOẠN Hồi quy 2 giai đoạn là một trong 3 phương pháp được sử dụng phổ biến để khắc phục được đề biến nội sinh. Rất nhiều mô hình kinh tế liên quan đến vấn đề biến nội sinh (endogeneity). Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư. Điều này ...

Đọc tiếp »

Phương pháp sai biệt kép – DID

Phương pháp sai biệt kép - DID

1. Giới thiệu phương pháp sai biệt kép Phương pháp khác biệt trong sự khác biệt (Difference in Differences) hay còn gọi là phương pháp sai biệt kép (DID) [World bank, 2010][1] ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu phân tích hiệu quả tác động của chính s . . . Phần nội dung có thu ...

Đọc tiếp »

Hệ số tin cậy Cronbach anpha

Kiểm định thang đo qua hệ số tin cậy cronbach anpha

I. GIỚI THIỆU HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ANPHA Hệ số Cronbach anpha là một hệ số kiểm định thống kê về mức độ tin cậy và tương quan trong giữa các biến quan sát trong thang đo. Tư tưởng chung của phương pháp này là tìm kiếm sự vô lý nếu có trong các câu trả lời (hay có ...

Đọc tiếp »

Phân tích nhân tố khám phá

Hướng dẫn thực hiện phân tích nhân tố khám phá - EFA

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một trong những phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập hợp nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hết ...

Đọc tiếp »