Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnPhân tích hồi quy

Hồi quy logit chính xác – Exact Logit

Giới thiệu về hồi quy logit chính xác Hồi quy logit chính xác (Exact logistic regression) được sử dụng để ước lượng mô hình với biến phụ thuộc dạng nhị phân, trong đó, log của odds được giải thích bằng tổ hợp tuyến tính của các biến độc lập. Nó được sử dụng khi cở mẫu nhỏ không đủ để thực hiện hồi quy logit thông thường theo phương pháp ML hoặc trong trường hợp các ô trong bảng tần suất được tạo bởi biến phụ thuộc với biến kết quả trống hoặc rất ít quan sát. Sở dĩ gọi phương pháp hồi quy này là hồi quy …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button