Kinh tế lượng

Tất cả những gì bạn CẦN để THÀNH THẠO trong Kinh tế lượng!

Cùng với sự đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên cao học và các giảng viên ngày càng được chú trọng quan tâm. Các công trình nghiên cứu trên tạp chí khoa học, luận án tốt nghiệp, các tiểu luận chuyên đề đã trở nên phổ biến trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều trường đại học trên cả nước. Để hoàn thành một nghiên cứu, đòi hỏi người nghiên cứu phải làm việc tích cực từ việc nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp tài liệu đến triển khai thực hiện và ứng dụng các mô hình toán để giải quyết các vấn đề nghiên cứu.

Chuyên mục Review ngoài việc hệ thống lại nền tảng các lý thuyết kinh tế lượng thường được sử dụng, nó còn cung cấp một cơ sở lý thuyết (khung phân tích) hoàn chỉnh về các mô hình nghiên cứu liên quan. Hi vọng chuyên mục Review sẽ mang đến những giá trị học thuật hữu ích để hoàn thành nghiên cứu của bạn.

Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm các chuyên mục về xử lý số liệu, lựa chọn kiểm định hoặc phân tích hồi như bên dưới để tự tin hơn về kết quả nghiên cứu của mình.

Một kết quả phân tích tin cậy sẽ đi kèm với một bộ dữ liệu tốt. Một bộ dữ liệu được xem là tốt khi nó phản ánh khách quan đối tượng mà chúng ta nghiên cứu, đồng thời loại bỏ tối đa các thông tin gây nhiễu. Do vậy, làm sạch dữ liệu là bước cơ bản đầu tiên được thực hiện trong một nghiên cứu.

Ngoài ra, trước khi tiến hành phân tích suy diễn cho dữ liệu, cần thiết tiến hành đánh giá tổng quan về dữ liệu. Giai đoạn này được gọi là thống kê mô tả dữ liệu. Nói đến thống kê mô tả là nói đến việc mô tả dữ liệu bằng các phép tính và chỉ số thống kê như số trung bình, số trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn… cho các biến số liên tục, và tỉ số (proportion) cho các biến số không liên tục.

XEM THÊM

Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng ĐÚNG các kiểm định trong phân tích dữ liệu.

Trong bất kì phân tích dữ liệu nào việc xác định đúng các kiểm định thống kê để phân tích các dữ liệu đang có luôn là điều có ý nghĩa quan trọng. Có rất nhiều loại kiểm định, mỗi loại khác nhau về ý nghĩa, phương pháp thực hiện và phạm vi áp dụng khác nhau. Vậy làm thế nào xác định và lựa chọn một kiểm định phù hợp cho nghiên cứu của mình?

Nội dung của KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ sẽ lần lượt đi vào trình bày chi tiết từng loại kiểm định.

XEM THÊM

Đây là giai đoạn cuối trong mỗi báo cáo nghiên cứu. Phân tích định lượng hay còn gọi là phân tích suy diễn hoặc suy diễn thống kê. Đây cũng là giai đoạn thực nghiệm hóa các mô hình lý thuyết. Có nhiều phương pháp (kỹ thuật) để thực hiện quá trình này, chẳng hạn các kỹ thuật ước lượng OLS, FGLS… Kết quả của quá trình phân tích này trước khi được sử dụng để suy diễn, cần thiết phải kiểm định sự hiệu quả cũng như độ tin cậy của mô hình.

Tất cả những nội dung này từ cơ bản đến nâng cao từng bước một sẽ được chúng tôi đề cập ở phần PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG.

XEM THÊM
Back to top button