Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chính trị

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm các môn Chính trị – đại cương

GHI CHÚ

Tất cả các câu hỏi đã được tổng hợp và biên soạn kĩ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức và đều có đáp án kèm theo.

Danh mục môn học

Nội dung

300 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị

941 câu trắc nghiệm Triết học

300 câu trắc nghiệm Tư tưởng HCM

440 câu trắc nghiệm Pháp luật Đại cương

251 câu trắc nghiệm Chủ nghĩa Mác – Lênin

275 câu trắc nghiệm Lịch sử ĐCSVN

300 câu trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button