Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm KINH TẾ HỌC

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn đại cương về KINH TẾ như sau:

GHI CHÚ

Tất cả các câu hỏi đã được tổng hợp và biên soạn kĩ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức và đều có đáp án kèm theo.

Danh mục môn học

Nội dung

500 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế

409 câu trắc nghiệm Kinh tế học

284 câu trắc nghiệm Kinh tế học

500 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô

342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô

266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô

788 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

500 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

287 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

47 câu trắc nghiệm Kinh tế phát triển

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button