Trắc nghiệm

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng, xác suất thống kê bằng tiếng việt và tiếng anh (có đáp án kèm theo). Các câu hỏi được phân thành từng chương/phần bám sát lý thuyết rất thích hợp cho việc tự học và củng cố kiến thức. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn KINH TẾ LƯỢNG được tổng hợp như sau:

GHI CHÚ

Tất cả các câu hỏi đã được tổng hợp và biên soạn kĩ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức và đều có đáp án kèm theo.

Danh mục môn học

Nội dung

500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng
(tiếng anh)

112 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng

93 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng

180 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng

Back to top button