Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng, xác suất thống kê bằng tiếng việt và tiếng anh (có đáp án kèm theo). Các câu hỏi được phân thành từng chương/phần bám sát lý thuyết rất thích hợp cho việc tự học và củng cố kiến thức. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn KINH TẾ LƯỢNG được tổng hợp như sau:

GHI CHÚ

Tất cả các câu hỏi đã được tổng hợp và biên soạn kĩ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức và đều có đáp án kèm theo.

Danh mục môn học

Nội dung

500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng
(tiếng anh)

112 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng

93 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng

180 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button