Bayes

KTL nâng cao

Hướng dẫn phân tích Bayes – Stata 16

Ưu điểm nổi bật của phân tích Bayes là kết hợp được các thông tin, hiểu biết trước về tham số vào mô hình, cũng như kết quả của phân tích Bayes không phụ thuộc vào giả định phân phối (chuẩn),…

Xem thêm »
Back to top button