Kinh tế họcTrắc nghiệm

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô – T1

Bộ đề thi 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án) được biên soạn bởi TS. Tạ Đức Khánh (2011). Bộ đề thi được tổng hợp trong 8 bài kiểm tra dạng nhiều lựa chọn và 100 câu hỏi dạng đúng sai. Danh sách các bài trắc nghiệm kinh tế vi mô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, True/False

Bài kiểm tra 1 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với các lựa chọn (và đáp án) như sau:

MICRO_1_T1_1: Kinh tế học vi mô tiếp cận với những nghiên cứu kinh tế dưới góc độ
○ Toàn bộ nền kinh tế.
○ Chính phủ.
● Sự hoạt động của các thị trường riêng rẻ.
○ Thị trường chứng khoán.

MICRO_1_T1_2: Nếu một hàng hóa có được mà không phải hi sinh việc sản xuất hoặc tiêu dùng bất cứ gì khác thì:
● Chi phí cơ hội của nó bằng 0
○ Nền kinh tế ở trên đường giới hạn khả năng sản xuất của nó.
○ Tất cả các nhân tố sản xuất đã được phân bố hiệu quả.
○ Nền kinh tế này là một nền kinh tế chỉ huy.

MICRO_1_T1_3: Kinh tế học nghiên cứu làm như thế nào để:
● Các nguồn lực khan hiếm được sử dụng để thỏa mãn những nhu cầu vô hạn.
○ Chúng ta chọn lựa được việc sử dụng các nguồn lực vô hạn.
○ Các nguồn lực vô hạn được sử dụng để thỏa mãn những nhu cầu có hạn.
○ Một xã hội không phải lựa chọn.

MICRO_1_T1_4: Một đường cầu sẽ không dịch chuyển nếu có sự thay đổi trong:
○ Thị hiếu và sở thích của các khách hàng.
○ Khối lượng hoặc sự phân phối thu nhập quốc dân.
● Giá của hàng hóa đó.
○ Số lượng hoặc cơ cấu về tuổi của những người tiêu dùng.

MICRO_1_T1_5: Cầu có quan hệ đồng biến với thu nhập khi:
○ Các hàng hóa là hàng thứ cấp.
● Các hàng hóa là hàng thông thường.
○ Cá hàng hóa là hàng bổ sung.
○ Các hàng hóa là hàng thay thế.

MICRO_1_T1_6: Trong ngắn hạn, một sự tăng lên tương đối về giá của một hàng hóa sẽ làm tăng lên trong:
○ Cung về hàng hóa đó.
○ Số lượng được cầu về hàng hóa đó.
● Số lượng được cung về hàng hóa đó.
○ Lợi nhuận của nhữn người chủ sở hữu vốn.

MICRO_1_T1_7: Cầu sự tăng lên trong số lượng được cầu về một loại hàng hóa có thể do sự tăng lên trong:
● Cung về hàng hóa.
○ Kỳ vọng về lạm phát.
○ Thu nhập của người tiêu dùng.
○ Giá của một hàng hóa thay thế.

MICRO_1_T1_8: Giá đĩa CD trên thị trường sẽ tăng lên nếu:
○ Cung tăng.
○ Tiến bộ kỹ thuật.
● Nhập khẩu bị hạn chế.
○ Khách hàng chuyển sang hàng hóa thay thế là băng (tape).

MICRO_1_T1_9: Giá trần sẽ dẫn đến những điều dưới đây, ngoại trừ:
○ Xếp hàng.
○ Thị trường chợ đên và tham nhũng.
○ Phi hiệu quả về kinh tế.
● Dư cung hàng hóa đó.

MICRO_1_T1_10: Nếu lượng người chơi giảm từ 10000 xuống 8000 khi giá vé tăng từ 6 USD lên 8USD thì mức độ co dãn theo giá của cầu lúc này là:
○ 2,00
● 0,78
○ 1,29
○ 0,50


MICRO_1_T1_11: Nếu thu nhập quốc dân tăng từ 3,75 nghìn tỷ lên 4,25 nghìn tỷ, trong khi đó doanh số bán ôt tô mới tăng từ 3 triệu lên 5 triệu chiếc hàng năm. Vậy co dãn của cầu ô tô theo thu nhập là:
○ 0,5
○ 2,0
○ 3,0
● 4,0

MICRO_1_T1_12: Một hàng hóa có giá thị trường là zero cho thấy:
○ Hàng hóa đó không ai muốn mua ở bất cứ mức giá nào.
● Một hàng hóa mà số lượng cung vượt quá số lượng cầu ở mức giá zero.
○ Một hàn hóa khan hiếm.
○ Một hàng hóa thứ cấp.

MICRO_1_T1_13: Một người tiêu dùng hợp lý sẽ mua một hàng hóa cho đến khi:
○ Sự chênh lệch giữa MU va P là tối đa.
● Sự chênh lệch giữa MU và P là zero.
○ MU bằng với tổng mức thỏa dụng.
○ MU bằng với độ thỏa dụng trung bình.

MICRO_1_T1_14: Đường cầu điển hình của một cá nhân về một hàng hóa có:
● Cùng độ dốc với đường thỏa dụng biên.
○ Cùng độ dốc với đường tổng mức thỏa dụng.
○ Cùng độ dốc với đường thỏa dụng trung bình.
○ Độ dốc thoải hơn đường thỏa dụng biên nếu thu nhập của người đó đang tăng lên.

MICRO_1_T1_15: Điều nào sau đây không phải là một sự giải thích hợp lý về một đường cầu dốc lên của hàng hóa X?
● Mọi người sử dụng hàng hóa X chiếm tỷ lệ cao trong thu nhập của họ.
○ X là hàng hóa thứ cấp với hiệu ứng thu nhập rất mạnh.
○ Mọi người đánh giá chất lượng hàng hóa X thông qua giá của nó.
○ Mọi người mua hàng hóa X do đua đòi theo mốt.

MICRO_1_T1_16: Khi hai hoàng hóa là thay thế nhau thì:
○ Co dãn theo giá của một trong các hàng hóa là âm.
○ Co dãn theo thu nhập của một trong các hàng hóa là âm.
● Co dãn chéo cảu cầu là dương.
○ Co dãn chéo của cầu là âm.

MICRO_1_T1_17: Điều nào trong các điều dưới đây không có khả năng làm tăng cầu hàng hóa?
● Giá của một hàng hóa thay thế giảm.
○ Giá của một hàng hóa bổ sung giảm.
○ Một cuộc vận động quảng cáo cho hàng hóa được phát động.
○ Thu nhập của người tiêu dùng tăng.

MICRO_1_T1_18: Để tối đa hóa lợi nhuận, một công ty sẽ thuê một đầu vào cho đến khi:
○ Sản phẩm biên (MP) bằng với giá (P).
● Sản phẩm doanh thu biên (MRP) bằng với giá (P).
○ Sự chênh lệch giữa MP và P được tối đa hóa.
○ Sự chênh lệch giữa MRP và P được tối đa hóa.

MICRO_1_T1_19: Chi phí cố định ở mức biên (MFC) thường:
○ Tăng theo một tỷ lệ không đổi.
○ Giảm theo một tỷ lệ không đổi.
○ Giảm theo tỷ lệ tăng dần.
● Zero

MICRO_1_T1_20: Một công ty tối đa hóa lợi nhuận với những đầu vào biến đổi cân bằng:
● Tỷ lệ sản phẩm biên với giá của mỗi đầu vào.
○ Tỷ lệ chi phí biên với giá của mỗi đầu vào.
○ Sản phẩm biên với sản phẩm trung bình của mỗi đầu vào.
○ MRP của mỗi đầu vào với giá bán sản phẩm.

1 2 3 4Trang sau
Back to top button