Kinh tế họcTrắc nghiệm

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô – T5

Bộ đề thi 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án) được biên soạn bởi TS. Tạ Đức Khánh (2011). Bộ đề thi được tổng hợp trong 8 bài kiểm tra dạng nhiều lựa chọn và 100 câu hỏi dạng đúng sai. Danh sách các bài trắc nghiệm kinh tế vi mô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, True/False

Bài kiểm tra 5 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với các lựa chọn (và đáp án) như sau:

MICRO_1_T5_1: Tính hợp lý về kinh tế có nghĩa là:
● Cung cấp một khuôn khổ từ đó tiếp cận các vần đề đặt ra.
○ Cung cấp các câu trả lời đúng cho mọi vấn đề đặt ra.
○ Chỉ được sử dụng bởi các nhà kinh tế học.
○ Chỉ được áp dụng trong kinh doanh.

MICRO_1_T5_2: Bạn mua cổ phiếu A với giá 10 USD, cổ phiếu B với giá 50 USD. Giá của mỗi cổ phiếu lúc này là 20 USD. Giả sử không có thuế, cổ phiếu nào bạn phải bán nếu bạn đang cần tiền?
○ Cổ phiếu A.
○ Cổ phiếu B.
● Bạn không bận tâm.
○ Bản phải bán cả hai với số lượng bằng nhau.

MICRO_1_T5_3: Trong khi ra quyết định kinh tế bạn phải xem xét:
● Chi phí biên và lợi ích biên.
○ Chi phí biên và lợi ích trung bình.
○ Chi phí trung bình và lợi ích trung bình.
○ Tổng chi phí và tổng lợi ích (bao gồm cả chi phí và lợi ích quá khứ).

MICRO_1_T5_4: “Trong những điều kiện cho trước nhất định, thị trường thực hiện những kết cục hiệu quả” là một:
● Phát biểu thực chứng.
○ Phát biểu chuẩn tắc.
○ Phát biểu kinh tế – xã hội.
○ Phát biểu chủ quan.

MICRO_1_T5_5: Quy luật cầu phát biểu rằng:
● Càng nhiều hàng hóa được cầu khi giá của nó càng thấp hơn, các yếu tố khác không đổi.
○ Càng nhiều hàng hóa được cầu khi giá của nó càng cao hơn, các yếu tố khác không đổi.
○ Người ta luôn muốn có nhiều hơn.
○ Bạn không thể nhận được những gì bạn muốn ở mức giá bạn đặt ra.

MICRO_1_T5_6: Nếu thời tiết trở nên rất nóng, điều gì nó sẽ xảy ra?
○ Cung về mày điều hòa sẽ tăng.
○ Số lượng được cầu về mày điều hòa sẽ tăng.
● Cầu về mày điều hòa sẽ tăng.
○ Chất lượng máy điều hòa đòi hỏi cao hơn.

MICRO_1_T5_7: Một hàng hóa không phải là hàng hóa Giffen có cầu kém co dãn theo giá, khi giá của nó tăng lên sẽ dẫn đến:
○ Tăng lên trong số lượng được cầu về hàng hóa đó.
○ Giảm trong cầu.
● Giảm trong tổng doanh thu.
○ Tăng trong tổng doanh thu.

MICRO_1_T5_8: Đường cầu vừa dịch chuyển, điều nào dưới đây không phải là một sự giải thích hợp lý?
○ Giá của một hàng hóa khác đã tăng lên.
○ Giá của một hàng hóa khác đã giảm xuống.
● Giá của hàng hóa này giảm xuống.
○ Thu nhập của xã hội đã giảm xuống.

MICRO_1_T5_9: Để rút ra đường cầu thị trường từ các đường cầu cá nhân, người ta cần phải làm gì?
● Cộng theo chiều ngang các đường cầu này.
○ Cộng theo chiều dọc các đường cầu này.
○ Khấu trừ đường cầu này khỏi đường cầu kia.
○ Cộng cả chiều ngang, chiều dọc các đường cầu này.

MICRO_1_T5_10: Trượt dọc theo đường cầu từ trái sang phải chứng tỏ:
○ Cầu tăng lên
● Số lượng được cầu tăng lên.
○ Số lượng được cung tăng lên.
○ Cung tăng lên.


MICRO_1_T5_11: Nhu cầu về một hàng hóa tăng, bạn kì vọng:
○ Giá giảm và số lượng tăng.
● Giá tăng và số lượng tăng.
○ Giá giảm và số lượng giảm.
○ Giá tăng và số lượng giảm.

MICRO_1_T5_12: Các phương trình cung và cầu về một loại hàng hóa được cho như sau: QS = -4 + 5P và QD = 18 – 6P. Mức giá và sản lượng cân bằng sẽ là:
● P = 2, Q = 6.
○ P = 3, Q = 6.
○ P = 14, Q = 66.
○ P = 22, Q = 106.

MICRO_1_T5_13: Cung và cầu về áo mưa được cho như sau: Qs = -50 + 5P và Qd = 100 – 5P. Trời năm nay mưa nhiều khiến cho cầu tăng lên 30 đơn vị. Giá và số lượng cân bằng thị trường là:
○ P = 15, Q = 6.
○ P = 15, Q = 25.
○ P = 18, Q = 66.
● P = 18, Q = 40.

MICRO_1_T5_14: Nếu có một giá trần hiệu quả:
● Số lượng được cầu vượt quá số lượng được cung.
○ Số lượng được cung vượt quá số lượng được cầu.
○ Cầu vượt cung.
○ Cung vượt cầu.

MICRO_1_T5_15: Định nghĩa độ co dãn theo giá là:
○ Sự thay đổi trong số lượng trên sự thay đổi giá.
● Phần tăm thay đổi trong số lượng trên phần trăm thay đổi trong giá.
○ Phần trăm thay đổi trong giá trên phần trăm thay đổi trong số lượng.
○ Sự thay đổi trong giá trên sự thay đổi trong số lượng.

MICRO_1_T5_16: Trên một đường cầu tuyến tính, điểm B năm trên nửa phía trên và điểm A nằm trên nửa phía dưới của đường cầu. Điều nào sau đây là đúng:
● Điểm B co dãn hơn điểm A.
○ Điểm A co dãn hơn điểm B.
○ Điểm A và B có độ co dãn bằng nhau.
○ Người ta không thể nói gì về độ co dãn khi chưa có thêm thông tin.

MICRO_1_T5_17: Một sự tăng lên đáng kể trong số lượng với giá hầu như không thay đổi, được coi là kết quả của:
● Cầu co dãn cao và cung dịch phải.
○ Cung rất kém co dãn và cầu dịch phải.
○ Cầu rất kém co dãn và cung dịch phải.
○ Cung co dãn cao và cầu dịch phải.

MICRO_1_T5_18: Một sự suy giảm đáng kể trong giá với số lượng hầu như không thay đổi, được coi là kết quả của:
○ Cầu co dãn cao và cung dịch phải.
○ Cung rất kém co dãn và cầu dịch phải.
● Cầu rất kém co dãn và cung dịch phải.
○ Cung co dãn cao và cầu dịch phải.

MICRO_1_T5_19: Tổng độ thỏa dụng của chiếc bánh Pizza thứ nhất là 30 thì:
○ Tổng độ thỏa dụng lớn hơn độ thỏa dụng biên.
○ Tổng độ thỏa dụng nhỏ hơn độ thỏa dụng biên.
● Tổng độ thỏa dụng bằng độ thỏa dụng biên.
○ Chưa có đủ thông tin để tính được độ thỏa dụng biên.

MICRO_1_T5_20: Nguyên lý về sự lựa chọn hợp lý phát biểu rằng, bạn sẽ lựa chọn việc sử dụng thu nhập tăng thêm của mình để cho:
○ Tổng độ thỏa dụng trên mỗi đồng là lớn nhất.
● Độ thỏa dụng biên trên mỗi đồng là nhỏ nhất.
○ Độ thỏa dụng trung bình trên mỗi đồng là lớn nhất.
○ Tổng độ thỏa dụng trên mỗi đồng là nhỏ nhất.

1 2 3 4Trang sau
Back to top button