Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Giới thiệu

Estimated reading: 3 minutes

Summary: Phân tích Meta hay Meta-analysis là phương pháp thống kê sử dụng để kết hợp các kết quả từ nhiều nghiên cứu độc lập về một chủ đề cụ thể để tạo ra một ước tính chung về hiệu quả của một liệu pháp hay một hiện tượng nào đó. Phân tích Meta được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong y học, tâm lý học, giáo dục và khoa học xã hội. Các bước thực hiện phân tích meta thường bao gồm: Lựa chọn các nghiên cứu: Lựa chọn các nghiên cứu để bao gồm trong phân tích meta dựa …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Phân tích Meta hay Meta-analysis là phương pháp thống kê sử dụng để kết hợp các kết quả từ nhiều nghiên cứu độc lập về một chủ đề cụ thể để tạo ra một ước tính chung về hiệu quả của một liệu pháp hay một hiện tượng nào đó. Phân tích Meta được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong y học, tâm lý học, giáo dục và khoa học xã hội. Các bước thực hiện phân tích meta thường bao gồm: Lựa chọn các nghiên cứu: Lựa chọn các nghiên cứu để bao gồm trong phân tích meta dựa …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button